Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Toegankelijkheid en raadpleging van het archief, bewaard door het Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Mag mijn instelling/dienst het door haar overgebracht archief raadplegen?

Ja, het archief kan vrij geraadpleegd worden door de instelling/dienst die het heeft overgedragen.

Het door mijn instelling/dienst overgebracht archief:

 • wie mag dit nog raadplegen?

  Aangezien archief dat naar het Rijksarchief is overgebracht openbaar is, mogen onderzoekers en andere belangstellenden in theorie de documenten raadplegen in het kader van hun onderzoek.
 • zijn er beperkingen bij de raadpleging?

  Ja. Bij elke raadpleging van archief moeten de door de wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en inzake geclassificeerde documenten opgelegde beperkingen gerespecteerd worden.
  Bovendien is het mogelijk dat documenten niet ter beschikking gesteld kunnen worden om volgende redenen:
  • het archief wordt geïnventariseerd
  • het archief is kwetsbaar, waardevol, of wordt veelvuldig opgevraagd en er bestaat een gebruikerskopie.

Kan ik het archief dat door mijn instelling/dienst is overgebracht raadplegen?

Het overgebracht archief kan altijd kosteloos geraadpleegd worden door de instelling die ze heeft overgebracht. Neem daarvoor contact op met het Rijksarchief.

Kan ik het archief dat door mijn instelling/dienst is overgebracht ontlenen?

Het overgebracht archief kan onder bepaalde voorwaarden door de instelling/dienst die het heeft overgedragen, ontleend worden voor een hernieuwbare periode van vier weken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement