Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kencijfers

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
  2021 2020
MENSEN
Personeel
excl. speciale statuten zoals art.60/asbl-vzw/detach.
Personeelsleden 258 259
Voltijdse equivalenten 226 227
Vrijwilligers Aantal vrijwilligers 198 169
MIDDELEN
Algemene balans Inkomsten 17.274.254 16.916.572
Uitgaven 17.746.515 16.551.597
Inkomsten per bron Dotatie 14.359.000 14.302.000
Eigen inkomsten 1.121.312 1.189.864
Projecten 1.793.942 1.424.707
Uitgaven op dotatie Personeelsenveloppe 10.986.232 10.704.517
Statutair personeel op dotatie 7.446.873 7.818.665
Contractueel personeel op dotatie 3.539.359 2.885.852
Algemene werking op dotatie 3.117.020 2.323.037
Uitrusting en bibliotheek op dotatie 32.496 83.801
KERNTAKEN
Aanwinsten archief In strekkende meter 15.425 5.949
Beheerd analoog archief (papier en perkament) - cumulatief In strekkende meter 373.134 357.709
Raadpleegbaar gemaakt archief Aantal strekkende meter ontsloten archief 5.612 3.813
Archieftoezicht Inspectiebezoeken 513 454
Gepubliceerde selectielijsten 9 21
Aantal meter archief waarvoor toelating tot vernietiging werd gegeven 38.595 26.171
Gedigitaliseerde archiefbestanden - cumulatief Aantal digitale bestanden 26.807.209 25.934.533
Terabyte aan digitale bestanden 418 403
Archief ontsloten via SAM (= System of Archives Management) - cumulatief Archiefblokken 32.093 31.834
Archiefbestanddelen 13.324.662 15.902.745
Toegangen 27.989 25.176
Archiefvormers 42.667 41.872
Zoekrobotten (cumulatief) Zoeken naar personen - Aantal ingevoerde namen 41.175.956 38.661.022
Zoeken naar archieven - Aantal toegangen die online raadpleegbaar zijn 17.783 15.900
RAADPLEGING EN VALORISATIE
Bezoekersaantallen leeszalen Aantal verkochte lezerskaarten/individuele bezoekers 3.110 2.945
Bezoekersaantallen algemene website - www.arch.be Unieke bezoekers 389.971 344.072
Geconsulteerde pagina’s 1.507.090 1.369.386
Bezoekersaantallen zoekrobotten - http://search.arch.be Unieke bezoekers 552.626 591.952
Geconsulteerde pagina’s 149.104.095 148.979.901
Bezoekersaantallen website CegeSoma - www.cegesoma.be Unieke bezoekers 92.727 79.764
Geconsulteerde pagina’s 212.684 205.576
Publicaties (uitgeverij Rijksarchief), exclusief e-books Aantal publicaties 102 103
Aantal gepubliceerde bladzijden 12.398 8.746
Facebook Volgers 18.606 15.367
Nieuwsbrieven
In 2021 omschakeling naar nieuwe verzendtool; databases gezuiverd
Abonnees 10.709 14.030
YouTube Views 38.070 32.086
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement