Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Thematische databanken

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Het Rijksarchief ontwikkelt diverse thematische databanken, die nuttige informatie rond bepaalde onderzoektopics bundelen. Deze databanken zijn beschikbaar via http://search.arch.be of via volgende links:

 1. Gidsen
 2. Afkortingen
 3. Aktetypen
 4. Zoekwijzers

1) Gidsen

 1. Een grensoverschrijdende Frans-Belgische gids: Frankrijk en België delen een lange gemeenschappelijke geschiedenis, maar die is niet altijd even gekend. Deze gids geeft een overzicht van alle archieven m.b.t. dit onderwerp, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die in het Algemeen Rijksarchief worden bewaard. Lees meer
   
 2. Intercommunales in België: Dit repertorium vormt een onderdeel van een studie over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die in 2008 door het Rijksarchief werd opgestart. Deze studie, die de intercommunales vanuit een historisch perspectief wil belichten en de aanzet voor de vrijwaring hun archiefpatrimonium zal vormen, ging gepaard met de redactie van een exhaustief repertorium van alle intercommunales in België. Voor elke intercommunale is een aparte nota opgesteld, beschikbaar in pdf-formaat.
  De papieren versie van de gids is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief in Brussel:
  SURDIACOURT, Nicolas. Ensemble, on est plus fort !: Les intercommunales en Belgique, des origines à nos jours = Samen sterk !: Intercommunales in België, van oorsprong tot heden. Reeks Gidsen 80, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2012. Publicatie 5162, € 50,00 + eventuele verzendingskosten).
   
 3. Latijnse Scholen : Deze gids biedt een overzicht van de instellingen voor Latijns onderwijs die er tussen de late 16de eeuw en het einde van het ancien régime bestaan hebben op het grondgebied van het actuele Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan elk college wordt een notitie gewijd, waarin een bondig historisch overzicht, een bibliografie en een beschrijving van het relevante archiefmateriaal worden gepresenteerd.
  VANHOUTTE Jürgen, VAN DER EYCKEN Johan en PUT Eddy, D'HOKER Mark (red.)
  De papieren versie van de gids is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief in Brussel:
  Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids, Vlaanderen en Brussel, Reeks Studia 116, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2007. Publicatie 4587, € 25,00 (+ eventuele verzendingskosten).
   
 4. Archievenoverzicht van het Rijksarchief te Gent: Deze gids geeft u een overzicht van alle archiefbestanden die worden bewaard in het Rijksarchief te Gent.
   
 5. Archiefgids van het militair gerecht:
  Het archief van de militaire rechtscolleges is een belangrijke informatiebron om
  • gegevens terug te vinden over een familielid dat voor een krijgsraad of krijgsauditoraat is moeten verschijnen;
  • de repressie van het incivisme na WO II te bestuderen.
  Het Rijksarchief heeft een archiefgids uitgegeven over de militaire rechtscolleges. De gids geeft een duidelijk overzicht van het bestaande bronnenmateriaal, met (onder)zoektips en geschiedkundige achtergrond over het militair gerecht. In de gids vindt u ook terug wie u moet contacteren om toestemming te vragen voor raadpleging van de documenten.

2) Afkortingen

In de zoekrobotten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen.
Raadpleeg de lijst van afkortingen voor hun betekenis.

3) Aktetypen

Van een geboorte- tot een overlijdensakte: in elk mensenleven worden talrijke aktes opgesteld. De lijst met de verschillende typen van akten vindt u hier.

4) Zoekwijzers

Zoekwijzers bieden eerste hulp bij algemene onderzoeksvragen en zoekstrategieën, en richten zich daarbij tot een breed publiek van vorsers, amateur-historici, familiekundigen enz. De lijst met zoekwijzers van het Rijksarchief vindt u hier.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement