Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Fotodagboek

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Bénédicte Muls is master in de restauratie van kunstwerken, met als specialisatie de restauratie van papier. Ze werkte 7 jaar als zelfstandig restauratrice alvorens het restauratieatelier van het Algemeen Rijksarchief te vervoegen. Daar werkt ze ondertussen al 6 jaar. Maak kennis met Bénédicte én met ons restauratieatelier via dit fotodagboek!

In het restauratieatelier van het Algemeen Rijksarchief worden archiefstukken gerestaureerd uit de verschillende vestigingen van het Rijksarchief. Het kan gaan om documenten die worden uitgeleend voor een tentoonstelling, stukken die een interventie nodig hebben alvorens te worden gedigitaliseerd, of simpelweg documenten waarvan de staat zo slecht is dat ze moeten gerestaureerd worden. Het atelier is gespecialiseerd in de restauratie van papieren documenten, perkamenten en zegels.

Nadat een onderzoeksrapport is opgesteld en een behandelingsvoorstel is gedaan, ondergaat het document een conservatierestauratie die voldoet aan de deontologische code van het ambacht, waarvan de belangrijkste principes de omkeerbaarheid van de ingrepen en de stabiliteit van de gebruikte materialen zijn, alsook hun compatibiliteit met het gerestaureerde object.

Om hun beroepservaring te verrijken en om op de hoogte te blijven van de evoluties binnen de sector nemen Bénédicte Muls en Frank Van Laethem, onze twee restauratoren, regelmatig deel aan bijkomende opleidingen en studiedagen. De samenwerking met stagiair(e)s uit binnen- en buitenland brengt interessante uitwisselingen met zich mee en stelt tegelijkertijd de gewoontes van het atelier in vraag.

De restauratie van archieven is echter lang niet de enige taak van het atelier. Bénédicte en Frank staan niet alleen ter beschikking van hun collega’s binnen het Rijksarchief, maar stellen hun expertise ook ten dienste van andere federale instellingen voor wat betreft preventieve conservatie. Zo wordt hen op regelmatige basis advies gevraagd in geval van de aanwezigheid van insecten of schimmelinfecties in opslagruimtes.

Tot slot staat het restauratieatelier klaar om collega’s te helpen en te adviseren bij het opstellen van de technische bepalingen in lastenboeken in het kader van restauratieprojecten die buitenhuis worden uitgevoerd, bij de uiteindelijke keuze van externe restauratoren en de evaluatie van de kwaliteit van het geleverde werk van de uitvoerders.

         
         
    

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement