Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Reproducties

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Mag ik zelf foto’s nemen van archiefdocumenten? Hoeveel kost een reproductie? ...
Concrete antwoorden vindt u hier.

Tarieven

De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2023 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.

Welke documenten komen in aanmerking voor reproductie?

Voor alle soorten reproducties van documenten – of ze nu gerealiseerd werden door het Rijksarchief of door de lezer zelf – gelden dezelfde beperkende voorwaarden. Enkel volgende documenten komen in aanmerking voor reproductie:

 • Documenten die openbaar zijn en waarvoor u toelating tot inzage en reproductie hebt verkregen.
 • Documenten waarvan de eigendom niet bij het Rijksarchief berust maar waarvoor u de schriftelijke toestemming tot reproductie van de eigenaar (bewaargever) kan voorleggen.
 • Documenten waarop geen auteursrechten rusten.
 • Documenten die persoonsgegevens bevatten, waarvoor u van de bevoegde overheid de schriftelijke toelating tot reproductie hebt gekregen.
 • Documenten die geen betekenisvol onderdeel van een archiefbestand (een band, een deel, een serie of een deelbestand) uitmaken.

Vanzelfsprekend kunnen stukken die niet raadpleegbaar zijn omwille van hun slechte materiële staat ook niet worden gereproduceerd.

Onder welke voorwaarden mag ik een reproductie gebruiken?

Alle reproducties, of ze nu door het Rijksarchief of door de lezer zelf werden gemaakt, zijn uitsluitend bestemd voor privégebruik. Privégebruik houdt in dat de opnamen en het recht om deze te gebruiken op geen enkele wijze verspreid, meegedeeld of overgedragen kunnen worden aan derden.

Als een reproductie bestemd is voor publicatie of voor commerciële doeleinden gelden de gebruiksrechten conform de tarieven van het Rijksarchief.

Welke vormen van reproductie zijn mogelijk?

Raadpleeg de tarieven:  hierin vindt u een concrete opsomming van het soort reproducties, analoog of digitaal, dat het Rijksarchief kan leveren, en tegen welke prijs. Alle andere vragen naar reproductie die niet in deze lijst zijn opgenomen worden uitgevoerd volgens bestek.

Reproductie van originelen door het Rijksarchief:

 • originelen worden door het personeel van het Rijksarchief gescand met een speciale documentscanner
 • de restricties die bij fotokopiëring noodzakelijk waren, zijn weggevallen zodat haast alle documenten gescand kunnen worden
 • kunnen digitaal  of als afdruk worden afgeleverd
 • afdrukken op papier met de reader-printer en van scans met de printer in de leeszaal betaalt u door middel van de Xafax-betaalkaart

Reproductie van microfilmbeelden:

 • lezers kunnen microfilmbeelden zelf kopiëren met een reader-printer
 • als u dit door een medewerk(st)er wil laten doen, wordt dit als een schriftelijke bestelling beschouwd

Opnamen maken met eigen apparatuur:

Toegestaan op voorwaarde dat u de Verklaring betreffende het zelf uitvoeren van fotografische opnamen hebt ingevuld en ondertekend aan de leeszaalmedewerker hebt overhandigd. Daarbij dienen volgende regels te worden gerespecteerd:

 • Er mag geen enkel contact met het document plaatsvinden (handscanners en leespennen zijn verboden)
 • Flitslicht of bijkomende belichting is uitgesloten.
 • Het document is niet groter dan de leestafel.
 • Het document wordt op de leestafel gefotografeerd, indien nodig op een lezenaar of een leeskussen.
 • Een statief is enkel toegestaan indien het gebruik ervan geen schade toebrengt aan de documenten of de werktafel.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement