Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Plan voor gendergelijkheid

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Het Rijksarchief heeft in 2023 een plan voor gendergelijkheid (of Gender Equality Plan - GEP) opgesteld. Het gaat om een actieplan dat gendergelijkheid in het beleid moet stimuleren. Het Rijksarchief staat 100 % achter dit plan voor gendergelijkheid en zet zich in voor de verdere uitvoering ervan.

Het plan maakt deel uit van de Strategie voor gendergelijkheid van de Europese Commissie voor 2020-2025, waarin de bredere inzet van de Commissie voor gelijkheid in al het beleid van de Europese Unie wordt uiteengezet.

Ontdek meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement