Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Lezer worden

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Ben je op zoek naar originele archieven, gedigitaliseerde archieven, archieven op microfilm of databanken die werden ontwikkeld door het Rijksarchief? Wees dan welkom in één van onze leeszalen! Onze deuren staan voor iedereen open: onderzoekers, studenten, heemkundigen, genealogen, notarissen, landmeters, geschiedenisliefhebbers, …

Gewapend met een lezerskaart (een persoonlijke toegangskaart), die vanaf 1 juni 2018 gratis verkrijgbaar is ter plaatse, kan je zo aan de slag.

Bij inschrijving in een leeszaal word je verzocht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. De leeszaalmedewerker neemt een foto en vraagt je het inschrijvingsformulier in te vullen, waarop je een lezerskaart ontvangt. Is het je eerste bezoek aan een leeszaal van het Rijksarchief? Vraag gerust een woordje uitleg! De leeszaalmedewerkers zijn er om jou te helpen. Met een lezerskaart kan je archieven én werken uit de bibliotheek opvragen (bv. gespecialiseerde tijdschriften over archivistiek of lokale geschiedenis).

Bij elk volgend bezoek kan je je met jouw lezerskaart aanmelden bij de verantwoordelijke van de leeszaal en word je geregistreerd. De leeszaalverantwoordelijke houdt jouw lezerskaart bij tot je weer vertrekt.

In alle leeszalen van het Rijksarchief geldt hetzelfde leeszaalreglement.

Wil je niet-openbare archieven raadplegen en/of reproduceren? Het gaat dan om overheidsarchieven jonger dan 30 jaar; documenten die persoonlijke gegevens bevatten en bijgevolg onder de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vallen; privaatrechtelijke archieven die privacygevoelige info bevatten en waarvan de eigenaar de raadpleging contractueel heeft vastgelegd; … Vraag dan vooraf toelating daartoe en vul alvast een onderzoeksverklaring in. Om tijdverlies of onnodige verplaatsingen te vermijden, bekijk je best vooraf de specifieke raadplegingsmodaliteiten.

We geven je nog graag mee dat er in onze leeszalen niet met Bancontact betaald kan worden.

Podcast@home - Haal het maximum uit een bezoek aan onze leeszalen!

Hoe haal je het maximum uit een bezoek aan één van onze leeszalen? Met een goede voorbereiding! Met deze video willen we je kennis opfrissen en je opzoekingsmethodes nog verbeteren. Wat is een archiefbestand? Wat is een collectie? Hoe worden die gevormd? Wanneer een archief bij het Rijksarchief toekomt, welke grote principes volgen archivarissen dan voor de verwerking ervan? Ook jij kan die methodes gebruiken om opzoekingen te doen in onze zoekrobotten en in onze inventarissen, om zo tot een beter zoekresultaat te komen. Marie helpt je op weg!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement