Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Onderzoeksdata repository – SODHA

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

SODHA is een Belgische archiefdienst voor onderzoeksgegevens inzake sociale wetenschappen en digital humanities. Het is de dienstverlener die België vertegenwoordigt in het Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA).

SODHA wil instaan voor de bewaring van onderzoeksgegevens uit de digitale humane en sociale wetenschappen en ervoor zorgen dat ze herbruikt worden. Onderzoekers kunnen gegevensreeksen (“datasets”) aanleveren: deze zullen duurzaam worden bewaard en een DOI (‘digital object identifier’) krijgen zodat ze kunnen worden geciteerd als publicaties. Dankzij de zoekrobot van de Dataverse-software zijn de SODHA-collecties doorzoekbaar en kunnen gedocumenteerde datasets worden gevonden.

Wil je datasets aanleveren of (her)gebruiken?

Afspraak op het SODHA-platform!

Opdracht en visie  

 • Een gegevensarchief is een organisatie die  onderzoeksgegevens bewaart en verspreidt. Ze wil er in de eerste plaats voor zorgen dat de gegevens ook  binnen meerdere decennia nog kunnen worden teruggevonden en gelezen. Wanneer onderzoeksgegevens worden bijgehouden kunnen andere onderzoekers ze later voor diverse doeleinden hergebruiken.   SODHA zorgt voor veilige en duurzame opslag en bewaring van gegevens van onderzoekers die werkzaam zijn in België en voor de online verspreiding  van die gegevens, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het wettelijke kader en meer bepaald de privacybescherming en het auteursrecht. De veiligheid van uw gegevens en een streng beheer van de toegang ertoe zijn voor ons prioritair.
   
 • SODHA volgt de FAIR-beginselen (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable):
  • Vindbaar  : de gegevens moeten gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en worden gevonden door mens of machine, dankzij metadata die het opzoeken  van specifieke gegevensreeksen vergemakkelijken.
  • Toegankelijk : de gegevens worden bewaard op lange termijn zodat ze kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload onder duidelijk omschreven toegangsvoorwaarden zowel op niveau van de gegevens zelf als van hun metadata. 
  • Interoperabel : de gegevens zijn klaar om door mens of machine te worden gecombineerd met andere gegevens, zonder dat de betekenis van termen of waarden dubbelzinnig wordt.  
  • Herbruikbaar : de gegevens zijn klaar voor toekomstig onderzoek en om te worden bewerkt met informaticatoepassingen. Dit houdt in dat degelijke informatie verstrekt wordt over de manier waarop de gegevens werden verzameld en verwerkt (hun oorsprong) en dat de gepaste vergunningen voorhanden zijn.

   De datasets krijgen Persistent Identifiers (of PID) die gepaard gaan met gestandaardiseerde metadata en een duidelijke licentie voor hergebruik.  
    
 • Hergebruik en Open data : CESSDA promoot de openheid en het hergebruik van gegevens, overeenkomstig de open data-filosofie. Onze overtuiging is: “Open waar mogelijk, beperk indien nodig”.  
   
 • SODHA bewaart en verspreidt niet alleen gegevens van Belgische onderzoekscentra. Het vertegenwoordigt België ook in het CESSDA-netwerk als nationale dienstverlener en het werkt samen met andere Europese gegevensarchieven voor het aanbieden van diensten aan de wetenschapsgemeenschap.

Oorsprong van SODHA

Over CESSDA

CESSDA is een ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Dit is een netwerk van gegevensarchieven voor sociale wetenschappen verspreid over Europa. Het wil op nationaal en internationaal vlak onderzoek en ontwikkeling ondersteunen. Elke lidstaat van het netwerk heeft een CESSDA-dienstverlener.    

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement