Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Toegankelijkheidsverklaring

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Rijksarchief in België, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een diepgaande analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/www.arch.be

Onevenredige last

Een complete revisie (ontwerp + ontwikkeling) van onze website www.arch.be is momenteel aan de gang. De nieuwe site moet in 2024 online gaan.

Om de huidige website conform te maken is er personeelsinzet nodig die momenteel niet voorhanden is.

Niet-toegankelijke inhoud

 • Afbeeldingen hebben niet altijd tekstalternatieven.
 • Linkkoppen beschrijven niet altijd de functie van de link.
 • Sectiekoppen worden niet altijd aangeduid met -tags.
 • Semantische markering wordt niet altijd gebruikt om onderstreepte tekst te markeren.
 • De contrastverhouding tussen tekst en achtergrond is minder dan 4,5 tot 1 op sommige elementen.
 • Voor sommige formulieren ontbreekt een verzendknop.

Voorgestelde alternatieven

Bezoekers kunnen steeds gebruik maken van het contactformulier om specifieke informatie aan te vragen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Via e-mail naar communicat@arch.be

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De federale ombudsman.

Verbeteringsplan

De nieuwe versie van www.arch.be moet in 2024 live gaan.

De nieuwe website zal de volgende elementen bevatten:

 • Afbeeldingen met tekstalternatieven;
 • Linkkoppen die de functie van de link beschrijven;
 • Sectiekoppen die zijn aangeduid met -tags;
 • Gebruik van semantische markering voor onderstreepte tekst;
 • Contrastverhouding tussen tekst en achtergrond die groter is dan 4,5:1;
 • Verzendknoppen voor alle formulieren.

Deze nieuwe website zal zo goed mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidscriteria zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Deze verklaring is op 05/03/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 25/03/2024

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement