Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Team en middelen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Team

Team Rijksarchief

Dr. Johan Van Der Eycken

Digitaal archivaris
Toezichthouder van het platform
 

Benjamin Peuch

Digitaal archivaris
Platformbeheerder
 

Oliver Lenaerts

Jurist
Beleidsadviseur
 

Youssef Ouahalou

IT-ontwikelaar
Technisch medewerker
 

Yves Lardinois (ingénieur)

Diensthoofd Ontwikkeling
Support IT-ontwikkeling

Peter Van Overveldt

Diensthoofd ICT
Support ICT-infrastructuur

Dr. Rolande Depoortere

Digitaal archivaris
Support digitaal archiveren

Partnerinstellingen

De SODHA-infrastructuur kan bovendien gebruik maken van de expertise die twee Belgische universitaire onderzoekscentra aanbrengen inzake sociale wetenschappen, namelijk het centrum  Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Center for Demographic Research (DEMO) van de Université Catholique de Louvain (UCLouvain).

Dr. Jean-Paul Sanderson

Onderzoeker
Demograaf
UCLouvain

Elias Kruithof

Onderzoeker
Demograaf
VUB

Jens Doms

Onderzoeker
Socioloog
VUB

Dr. Laura Van den Borre

Onderzoeker
Demograaf
VUB

Middelen

Financiering

SODHA wordt volledig gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid, het agentschap dat instaat voor het federaal wetenschappelijk onderzoek.

Statuut

SODHA is ondergebracht bij het Rijksarchief  in de dienst Digitale archivering.

Deelname aan vergaderingen en instanties van CESSDA

Het SODHA-team vertegenwoordigt België bij het Forum van CESSDA-dienstverleners. De POD Wetenschapsbeleid vertegenwoordigt ons land in de Algemene Vergadering van CESSDA (CESSDA General Assembly).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement