Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Data(banken) archiveren

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Steeds meer gegevens worden verwerkt in databanken in plaats van documenten. Ook voor die informatie moet de Archiefwet gerespecteerd. Maar hoe doe je dat, data(banken) archiveren?

Wat is een databank?

Een databank is een geheel van gegevens die zijn gestructureerd en georganiseerd met het oog op een coherente exploitatie. Naargelang de wijze waarop de gegevens zijn georganiseerd worden 4 grote databasemodellen onderscheiden: de hiërarchische databanken, de netwerkdatabanken, de objectgeoriënteerde en de relationele databanken.

Welke zijn de componenten of lagen van een databank?

  1. de ruwe gegevens
  2. de structuur en de verbanden tussen de gegevens
  3. het databasemanagementsysteem (DBMS): de software die de gegevens van de databank ontsluit, bewaakt en beheert.


Welke componenten moeten worden gearchiveerd?

  • hetzij ‘1’+’2’ : indien ‘3’ eigenaar (owner) is;
  • hetzij ‘1’+’2’+’3’ : indien ‘3’ geen eigenaar is en open is.

Moet ik de databanken bewaren (wettelijk kader)?

JA: databanken bevatten procesgebonden informatie en zijn het resultaat van de uitoefening van een functie of de uitvoering van een handeling door een overheidsdienst en dienen als dusdanig als archief beschouwd te worden. De betrokken administratie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring ervan op korte en middellange termijn. Het Rijksarchief van zijn kant moet de overheidsdiensten die onder zijn toezicht vallen laten weten welke gegevens van de databank moeten worden gearchiveerd voor erfgoeddoeleinden (cf. selectielijst of instructies hieronder).

Hoe wordt de inhoud van databanken geselecteerd?

De inhoud van een databank wordt zelden integraal bewaard. De data die moeten worden gearchiveerd zullen dus eerst geselecteerd worden. Check of er voor uw instelling een archiefselectielijst bestaat en of deze instructies bevat voor de selectie van uw databank(en). Indien de selectielijst ‘bewaren’ aangeeft voor uw databank(en), contacteer dan het Rijksarchief voor advies op maat van uw specifieke database(s).

Hoe moet een actieve databank worden aangepakt?

In afwachting van overbrenging naar het Rijksarchief worden de inactieve gegevens van een databank bewaard in een archiveringsdatabank. Door ruimte vrij te maken zal de werking en de performantie van de productiedatabank verbeteren. Inactieve gegevensgroepen worden periodisch of op gerichte momenten veilig weggehaald of geëxporteerd, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de betekenis van de gegevens bewaard blijft en dat alle elementen worden meegenomen die maken dat ze bruikbaar zijn. Gegevensextractie mag ook de samenhang van de productiedatabank niet in gevaar brengen.

Vraag of opmerking?

Contacteer ons.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement