Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Contact

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Werk je in een overheidsinstelling en wil je contact opnemen met het Rijksarchief?

Voor de centrale diensten van de federale instellingen

Algemeen Rijksarchief

Dienst Toezicht en advies
Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel
Tel: 02 513 76 80
Email: inspect@arch.be

Kathleen Devolder: diensthoofd
Stephanie Samyn, Nicolas Surdiacourt, Philippe Wéry: archivarissen
Bieke Nouws: e-archivaris

Marij Preneel: coördinatrice SATURN-project (archieven van de FOD Financiën)
Romain Durieux en Ciel Vroman: archivarissen SATURN-project

Buitendiensten van de federale instellingen wenden zich tot het Rijksarchief in hun provincie.

Voor de diensten van gewesten en gemeenschappen

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Pierre-Alain Tallier, departementshoofd ‘Brussel’ a.i.
  • Waals Gewest: Sébastien Dubois, operationeel directeur Wallonië
  • Franstalige Gemeenschap: Sébastien Dubois, operationeel directeur Wallonië
  • Duitstalige Gemeenschap: Els Herrebout, diensthoofd van het Rijksarchief te Eupen
  • Vlaams Gewest: Eddy Put, waarnemend departementshoofd van de Vlaamse Rijksarchieven

Voor overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rijksarchief te Brussel
François Antoine, diensthoofd
Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst
Tel. 02 524 61 15 
E-mail : rijksarchief.brussel@arch.be

Voor overheden in het arrondissement Eupen

Rijksarchief te Eupen
Els Herrebout, diensthoofd
Kaperberg 2-4, 4700 Eupen
Tel. 087 55 43 77 
E-mail : staatsarchiv.eupen@arch.be

Voor overheden in de Vlaamse provincies

Contacteer de dichtstbijzijnde vestiging van het Rijksarchief.

Voor overheden in de Waalse provincies (uitgezonderd het arrondissement Eupen)

Contacteer de dichtstbijzijnde vestiging van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement