Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Contact

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Voor de centrale diensten van de federale instellingen

Algemeen Rijksarchief

Dienst Toezicht en advisering

Ruisbroekstraat 2 - 1000 Brussel
Tel: 02 513 76 80 - Fax 02 513 76 81
E-mail : inspect@arch.be

Opgelet: de externe diensten dienen contact op te nemen met de dichtstbijzijnde vestiging van het Rijksarchief.

Voor de diensten van gewesten en gemeenschappen

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Pierre-Alain Tallier, waarnemend "departementshoofd Brussel"
  • Waals Gewest: Sébastien Dubois, operationeel directeur Wallonië
  • Franstalige Gemeenschap: Sébastien Dubois, operationeel directeur Wallonië
  • Duitstalige Gemeenschap: Els Herrebout, diensthoofd van het Rijksarchief te Eupen
  • Vlaams Gewest: Eddy Put, waarnemend operationeel directeur Vlaanderen

Voor overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rijksarchief te Brussel
François Antoine, diensthoofd
Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst
Tel. 02 524 61 15 - Fax 02 520 93 21
E-mail : rijksarchief.brussel@arch.be

Voor overheden in het arrondissement Eupen

Rijksarchief te Eupen
Els Herrebout, diensthoofd
Kaperberg 2 -4 te 4700 Eupen
Tel. 087 55 43 77 - Fax 087 55 87 77
E-mail : staatsarchiv.eupen@arch.be

Voor overheden in de Vlaamse provincies

Contacteer de dichtstbijzijnde vestiging van het Rijksarchief.

Voor overheden in de Waalse provincies (uitgezonderd het arrondissement Eupen)

Contacteer de dichtstbijzijnde vestiging van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement