Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Federale-Vlaamse bevoegdheidsverdeling over het openbaar archiefwezen in Vlaanderen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

De bevoegdheid over het openbare archiefwezen in Vlaanderen valt zowel onder de federale Archiefwet als onder het Bestuursdecreet, die het voormalige Archiefdecreet vervangt. Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld?

Tabel met de bevoegdheidsverdeling

Opgelet: deze tabel biedt een vereenvoudigd overzicht. We hebben een middenweg gezocht tussen de federale en Vlaamse archiefterminologie, maar konden niet alle details en nuances weergeven. Wie vragen heeft of meer informatie wenst, kan contact opnemen met het Rijksarchief of de Coördinerende Archiefdienst van de Vlaamse Overheid.

 

 

Regulering van en controle op het beheer van (semi-)dynamisch archief

Regulering van en controle op het beheer van statisch archief

Selectie: bepalen van de definitieve bestemming van archiefreeksen

Vernietiging van statisch archief

Overbrenging van statisch archief naar zijn definitieve bewaarplaats

Raad van State

Federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Door het Rijksarchief: zie artikels 5 en 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Na toestemming van het Rijksarchief: zie artikel 5 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Verplicht naar het Rijksarchief: zie lid 1 van artikel 1 van de Archiefwet en het KB Overbrenging van 18 augustus 2010

Hoven en rechtbanken

Federale overheid

Federale openbare instellingen

Vlaamse overheid

Vlaamse regeling: zie artikels III.79-85 van het Bestuursdecreet

Vlaamse regeling: zie artikels III.79-85 van het Bestuursdecreet

Door de selectiecommissie Vlaamse overheid: meer info

Na goedkeuring van toepasselijke selectieregel door de selectie­commissie Vlaamse overheid: zie artikel III.89 van het Bestuursdecreet

Verplicht naar Archiefdepot Vlaamse overheid (analoog archief): zie leden 1 en 2 van artikel III.84 van het Bestuursdecreet

Mogelijk naar het E-Depot (Digitaal Archief Vlaanderen)

Provincies, inclusief de intern verzelfstandigde agentschappen

Archief voortkomend uit de uitvoering van federale bevoegdheden: federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Archief voortkomend uit de uitvoering van Vlaamse bevoegdheden: Vlaamse regeling: zie artikel III.79-85 van het Bestuursdecreet

Federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Door de selectiecommissie Provincies: meer info

Na toestemming van het Rijksarchief: zie artikel 5 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010 

of na goedkeuring van toepasselijke selectieregel door de selectie­commissie Provincies: zie artikel III.89 van het Bestuursdecreet

Verplicht naar het Rijksarchief: zie lid 1 van artikel 1 van de Archiefwet en het KB Overbrenging van 18 augustus 2010

Provinciale externe verzelfstandigde agentschappen [1]

Vlaamse regeling: zie artikels III.79-85 van het Bestuursdecreet

Vlaamse regeling: zie artikels III.79-85 van het Bestuursdecreet

Na goedkeuring van toepasselijke selectieregel door de selectie­commissie Provincies: zie artikel III.89 van het Bestuursdecreet

Mogelijk naar het E-Depot (Digitaal Archief Vlaanderen)

Niet mogelijk voor papieren archief: zie § 1 5° van artikel III.79 en lid 1 van artikel III.84 van het Bestuursdecreet

Gemeenten, inclusief de intern verzelfstandigde agentschappen en OCMW’s

Archief voortkomend uit de uitvoering van federale bevoegdheden: federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010


Archief voortkomend uit de uitvoering van Vlaamse bevoegdheden: Vlaamse regeling: zie artikel III.79-85 van het Bestuursdecreet

Federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Door de selectiecommissie Gemeenten: meer info

Na toestemming van het Rijksarchief: zie artikel 5 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

of na goedkeuring van toepasselijke selectieregel door de selectie­commissie Gemeenten: zie artikel III.89 van het Bestuursdecreet

Mogelijk naar het Rijksarchief: zie lid 2 van artikel 1 van de Archiefwet en het KB Overbrenging van 18 augustus 2010

Binnengemeentelijke territoriale organen (districten)

Intergemeentelijke samenwerkings­verbanden

Vlaamse regeling: zie artikels III.79-85 van het Bestuursdecreet

Vlaamse regeling: zie artikels III.79-85 van het Bestuursdecreet

Na goedkeuring van toepasselijke selectieregel door de selectie­commissie Gemeenten: zie artikel III.89 van het Bestuursdecreet

Mogelijk naar het E-Depot (Digitaal Archief Vlaanderen)

Niet mogelijk voor papieren archief: zie § 1 5° van artikel III.79 en lid 1 van artikel III.84 van het Bestuursdecreet

Gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen [2]

De extern verzelfstandigde agentschappen van OCMW’s [3]

Erediensten

Federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Door het Rijksarchief: zie artikels 5 en 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Na toestemming van het Rijksarchief: zie artikel 5 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Mogelijk naar het Rijksarchief: zie lid 2 van artikel 1 van de Archiefwet en het KB Overbrenging van 18 augustus 2010

Polders en wateringen

Politiezones: ééngemeentezones

Federale regeling: zie artikel 6 van de Archiefwet en het KB Toezicht van 18 augustus 2010

Politiezones: meergemeentezones

Verplicht naar het Rijksarchief, aangezien deze archieven niet toegewezen kunnen worden aan één gemeente- of stadsarchief.

Gemeentepolitie (voormalig)

Mogelijk naar het Rijksarchief: zie lid 2 van artikel 1 van de Archiefwet en het KB Overbrenging van 18 augustus 2010

Hulpverleningszones

Verplicht naar het Rijksarchief, aangezien deze archieven niet toegewezen kunnen worden aan één gemeente- of stadsarchief.

Gemeentelijke brandweerkorpsen (voormalig)

Mogelijk naar het Rijksarchief: zie lid 2 van artikel 1 van de Archiefwet en het KB Overbrenging van 18 augustus 2010

 

Printvriendelijke versie.      

[1] Met name:

  1. Het autonoom provinciebedrijf
  2. Het provinciale extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm


[2] Met name:

  1. Het autonoom gemeentebedrijf
  2. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
  3. Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf


[3] Met name:

  1. De verenigingen ofwel met als enig lid het OCMW zelf, ofwel met één of meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen en/of met rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben
  2. Verenigingen van privaat recht met het oog op de exploitatie van ziekenhuisgebonden activiteiten
  3. Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden
  4. Verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woonzorgcentra

Wettelijke basis

Het arrest 57/2012 van 3 mei 2012 van het Grondwettelijk Hof en het arrest 226.018 van 10 januari 2014 van de Raad van State hebben duidelijkheid verschaft omtrent de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten inzake het archiefwezen. De tabel is de vertaling van deze arresten.

Vraag of opmerking?

Contacteer ons.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement