Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Documenten beheren

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Een efficiënt documentbeheer is een must voor een degelijke bedrijfsvoering én een wettelijke verplichting voor overheidsdiensten. Met overheidsinformatie mag niet vrijblijvend worden omgesprongen. De Belgische Archiefwet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (archieftoezicht en -overbrenging) verplichten overheidsdiensten om hun archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren en om gekwalificeerd personeel aan te stellen voor het documentbeheer. Archieven mogen niet vernietigd worden zonder de toestemming van het Rijksarchief en dienen na 30 jaar overgebracht te worden naar het Rijksarchief.

 

De voordelen van een goed gestructureerd (papieren en digitaal) archief zijn legio:

  1. Documenten kunnen snel gevonden worden, wat de dagelijkse werking en de dienstverlening ten goede komt.
  2. Administraties zijn in staat om zich te verantwoorden over het gevoerde beleid en over genomen besluiten. Een correct archiefbeheer leidt tot meer transparantie.
  3. Documenten met historische waarde zullen na het verstrijken van de administratieve bewaartermijn vlot overgebracht kunnen worden naar het Rijksarchief.

 

Meer info?

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement