Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bewaring

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Moet ik alle documenten bewaren?

Neen. Documenten verliezen na verloop van tijd hun administratief en juridisch nut: vervolgens wordt via selectie bepaald welke documenten vernietigd kunnen worden en welke documenten wegens hun historische waarde blijvend bewaard zullen worden en naar een archiefdienst of -instelling overgebracht moeten worden. Voor meer informatie, zie de rubriek 'Selectie'.

Hoelang moet ik mijn documenten bewaren?

De bewaartermijnen voor documenten verschillen naargelang de inhoud, de functie en de eventuele wettelijke bepalingen. Wanneer er geen wettelijke grondslag is voor een bewaartermijn, dan moet de bewaartermijn vastgelegd worden op basis van de praktijkervaring. Belangrijk: bewaartermijnen worden vastgelegd door de instelling of dienst zelf, maar daarbij kan wel het advies ingewonnen worden van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement