Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

FAQ Toezicht

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
 1. Wat is archief en waarom moet het bewaard worden?
 2. Wettelijk kader
 3. Toezicht op overheidsarchief
 4. Beheer en aansprakelijkheden
 5. Ordening en beschrijving
 6. Bewaring
 7. Selectie van archief
 8. Wat is substitutie? Hebben digitale kopieën van papieren documenten dezelfde juridische waarde als de originele documenten?
 9. Vernietiging van archief
 10. Overbrenging van archief naar het Rijksarchief
 11. Toegankelijkheid en raadpleging van het archief, bewaard door het Rijksarchief
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement