Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Onderzoeksprojecten van het Algemeen Rijksarchief

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Lopende projecten

DataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van het project
2012 > 2030ARABibliografie van de Geschiedenis van België
2019 > 2022ARABISHOPS: Belgian Infrastructure for Social Sciences and Humanities Open Science
2020 > 2022ARACoffeeBridge - Bridging knowledge to the field: an evaluation of the agronomic and socio-economic potential of Robusta coffee genetic resources as a cash crop in the Congo Basin
2020 > 2030ARADIGHIMAPS - Digital Maps and Archives. Activating Cartographic Collections in a Digital World
2021 > 2031ARAFLOWER – Financial Government through Practices of Writing and Recordkeeping in the late medieval and early Modern Low Countries (14th-16th c.)
2020 > 2024ARANaPol-Intel - Nationalisatie van de politionele informatiegaring in België (1918-1961) : democratiseringsproces en bureaucratisch kennisbeheer
2021 > 2025ARAPARDONS - Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.
2013 > 2025Gent - Bergen - ARA 2 - Joseph Cuvelier - Aarlen - Brussel - ARA - SATURN (de archiefploegen Financiën)
2021 > 2025ARAWOMENEXILE – Gendering Political Exile: Women’s political migrations to Belgium (1918-1958)

Afgeronde projecten

DataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van het project
2017 > 2020ARA SODA: Social Sciences Data Archive
2015 > 2020CegeSoma - ARA - Belgium WWII: een online platform over de Tweede Wereldoorlog in België
2021 > 2022ARABiblioCongo: een bibliografie van de geschiedenis van Belgisch Congo en Rwanda-Urundi (1997-2020)
2017 > 2021ARACOBECORE: Onderzoek naar en valorisatie van klimatologische gegevens over het Congobekken
2020 > 2021Luik - ARA - DAPHNIS - Databank van de ambtsgebieden van de diensten van de Belgische patrimoniumdocumentatie: 1796 - heden
2011 > 2017ARADe Franstalige uitzendingen van de Belgische radio en televisie (RTB): hoe krijgt een overheidsdienst zijn structuur? (1960-1977)
2011 > 2016ARADe Kolenslag, de Staat en de paradox van het Belgische mirakel (1944-1951). Besluitvorming, markt en identiteit
2011 > 2013Leuven - Bergen - ARA - GARDEN: Guide on Archives RegarDing ENvironmental History in Belgium, 18th-20th century, produced by public institutions (Gids van de archieven gevormd door openbare instellingen met betrekking tot de Ecologische Geschiedenis in België, 18de-20e eeuw)
2014 > 2018ARAHector : Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records
2015 > 2018ARAIMMIBEL - Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België (1840-1890)
2015 > 2017ARA 2 - Joseph Cuvelier - ARA - JUSINBELLGIUM - Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014
2015 > 2017ARAMADDLAIN - Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van de toegang tot digitale gegevens in bibliotheken en archieven
2015 > 2018Luik - ARA - MONETA: een archiefgids over de archieven van de FOD Financiën
2017 > 2019ARAPROMISE: Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian StratEgy
2013 > 2017ARAThe Great War From Below. Dwangarbeiders (gedeporteerden en niet-gedeporteerden) van de Eerste Wereldoorlog en hun impact op de Belgische samenleving (1910-1930)
2013 > 2017ARATIC-Belgium: Zoeken, selecteren en digitaliseren van bestaande Belgische bronnen voor de studie van transnationale wetgevende en sociale hervormingen (1815-1914)
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement