Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

The Great War From Below. Dwangarbeiders (gedeporteerden en niet-gedeporteerden) van de Eerste Wereldoorlog en hun impact op de Belgische samenleving (1910-1930)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Het onderzoeksproject Great War from Below (een BRAIN-project, of Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) bestudeert de maatschappelijke impact van de Eerste Wereldoorlog via onderzoek naar drie groepen in de samenleving:

 • oud-strijders
 • verzetsstrijders en collaborateurs
 • dwangarbeiders (gedeporteerden en niet-gedeporteerden)

Deze laatste groep vormt het onderwerp van de doctoraatsverhandeling die Arnaud Charon in maart 2014 aanvatte in het Algemeen Rijksarchief, onder leiding van Michaël Amara (ARA) en Serge Jaumain (ULB). In een eerste fase zullen de deportaties worden bestudeerd die de Duitse bezetter vanaf de herfst 1916 organiseerde om beschikbare werkkrachten in te zetten in Duitsland of achter de frontlijn.

Het onderzoek reconstrueert de levensloop van de gedeporteerden aan de hand van de formulieren die ze invulden voor de Hoofdcommissie van Weggevoerde, Opgeëiste en burgerlijke Gevangenen en via de getuigenissen die ze nalieten in de dossiers over oorlogsslachtoffers.

In een tweede fase zal het project de demografische, politieke, culturele en godsdienstige impact nagaan die de deportaties hadden op de Belgische samenleving. Voor dit deelonderzoek zal worden gekeken naar plaatselijke en nationale verenigingen, en meer bepaald naar de erkenningsacties die zij hebben opgezet.

In een derde fase zullen de onderzoeksresultaten worden gelinkt aan het werk van twee andere doctorandi, nl. Fabian Van Wesemael (UGent en UNamur), die onderzoek doet naar de oud-strijders, en Florent Verfaillie (CEGESOMA), die zijn research toespitst op de verzetsstrijders en collaborateurs. Ook zal het verband worden gelegd met de besluiten die postdoctoranda Saskia Hin, verbonden aan de KULeuven, zal trekken i.v.m. het demografisch luik van het onderzoeksproject.

Voor meer informatie kan u contact nemen met projectmedewerker Arnaud Charon.

Partners

Dit project wordt gefinancierd door BELPSO, in het kader van de BRAIN-projecten (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).

Medewerkers

 • Arnaud Charon (Algemeen Rijksarchief)
 • Fabian Van Wesemael (UGent en UNamur)
 • Florent Verfaillie (CEGESOMA en UGent)
 • Saskia Hin (KULeuven)

Wetenschappelijk comité

 • Algemeen Rijksarchief (Michaël Amara)
 • CEGESOMA (Nico Wouters)
 • UGent (Antoon Vrints)
 • KULeuven (Koen Matthijs)
 • UNamur (Axel Tixhon)

Publicaties

/

Nieuws

20/01/2015 - Evenementen - ARA
The Great War from Below: internationale WOI-studiedag op 3 maart 2015

In het kader van het onderzoeksproject The Great War from Below organiseert het Algemeen Rijksarchief op 3 maart 2015 het internationale colloquium The Great War from Below: van individuele trajecten naar collectieve ervaringen. Nieuwe bronnen, nieuwe perspectieven. Inschrijven kan tot 25 februari 2015 via communicat@arch.be

  Lees meer

Links

http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/GWB_fr.pdf

http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/GWB_nl.pdf

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement