Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bibliografie van de Geschiedenis van België

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Sinds 1 oktober 2012 wordt binnen het Rijksarchief de Bibliografie van de Geschiedenis van België Bibliographie de l’Histoire de Belgique (BGB-BHB) gerealiseerd, een brede selectie van titels van binnen- en buitenlandse boeken en artikels over de geschiedenis van België.

Dit initiatief is een verderzetting van de Bibliografie die sinds vele jaren in de Revue belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis (RBPH/BTFG) verschijnt en die tot en met de publicaties verschenen in 2008 tot stand kwam dankzij een ploeg vrijwillige medewerkers o.l.v. Prof. dr. Romain Van Eenoo.

Net zoals voorheen is het streefdoel om van de Bibliografie van de Geschiedenis van België Bibliographie de l’Histoire de Belgique hét exhaustieve onderzoeksinstrument en naslagwerk voor de geschiedenis van België te maken. Het doelpubliek van deze bibliografie is niet alleen de actieve academisch gevormde historicus, maar evenzeer de ruime schare aan belangstellenden en amateur-historici. Werken over België, over de staatkundige entiteiten voorafgaand aan 1830 en werken over de voormalige kolonies (Congo en het mandaatgebied Ruanda-Urundi) komen voor selectie in aanmerking, voor zover deze publicaties een band met België hebben. Alle aspecten van de geschiedenis vanaf de Romeinse periode tot vandaag behoren tot het blikveld van de Bibliografie van de Geschiedenis van België Bibliographie de l’Histoire de Belgique.

De titelbeschrijvingen worden hoofdzakelijk geselecteerd op basis van opzoekingen in binnen- en buitenlandse bibliotheekcatalogi, de Belgische Bibliografie – Bibliographie de Belgique en binnen- en buitenlandse academische publicatielijsten. Artikelen over de geschiedenis van België in boeken en tijdschriften worden opgenomen, net als bibliografieën, bronnenuitgaven, monografieën, reeksen, referentiewerken, tentoonstellingscatalogi en verslagen van colloquia.

Een papieren versie van elke jaargang wordt gepubliceerd in de Revue belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. Op de website van dit tijdschrift kunnen ook alle jaargangen van de Bibliografie van de Geschiedenis van België voor de periode 1952-2013 digitaal worden geraadpleegd en doorzocht.

Daarnaast worden alle titelbeschrijvingen vanaf jaargang 2009 ingevoerd in de elektronische databank Vubis van het Rijksarchief. Eens ingevoerd, verschijnen de titels in de catalogus van de bibliotheken van het Rijksarchief. Aan elke titelbeschrijving worden een aantal hiërarchisch toegekende trefwoorden toegevoegd.

De databank van de Bibliografie van de Geschiedenis van België is vrij raadpleegbaar online.

Partners

De Bibliografie van de Geschiedenis van België Bibliographie de l’Histoire de Belgique (BGB-BHB) wordt gerealiseerd in het kader van een overeenkomst tussen drie partners: de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, het Rijksarchief en de vzw Société pour le Progrès des Études Philologiques et Historiques (uitgever van RBPH/BTFG).

Met dank aan de spelers van de Nationale Loterij.

Medewerkers

Projectmedewerker: Sofie Onghena (Algemeen Rijksarchief).

De wetenschappelijke stuurgroep bestaat uit prof. dr. Luc François, UGent; prof. dr. Michèle Galand, ULB; prof. dr. Guy Vanthemsche, VUB; prof. dr. Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris – UGent.

De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit prof. dr. Paul Bertrand, UCL; prof. dr. Eric Bousmar, FUSL; Bart Cosyns, UGent; prof. dr. Georges Declercq, VUB; prof. dr. Michel de Waha, ULB; prof. dr. Sébastien Dubois (ARA - AGR); prof. dr. Catherine Lanneau, ULg; prof. dr. Isabelle Parmentier, UNamur; prof. dr. Philippe Raxhon, ULg; prof. dr. Peter Stabel, UA; prof. dr. Erik Thoen, UGent; Marie Van Eeckenrode, UCL – ARA; prof. dr. Dries Vanysacker, KULeuven.

Publicaties

S. ONGHENA (red.) (onder leiding van L. François, M. Galand, G. Vanthemsche, K. Velle), Bibliographie de l’Histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van België. 2014 (Avec compléments des années antérieures. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren), in Revue belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 94, 2016, 2bis, 607 p.

S. ONGHENA (red.) (onder leiding van L. François, M. Galand, G. Vanthemsche, K. Velle), Bibliographie de l’Histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van België. 2013 (Avec compléments des années antérieures. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren), in Revue belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 93, 2015, 2bis, 627 p.

S. ONGHENA (red.) (onder leiding van L. François, M. Galand, G. Vanthemsche, K. Velle), Bibliographie de l’Histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van België. 2012 (Avec compléments des années antérieures. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren), in: Revue belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 92, 2014, 2bis, 637 p.

S. ONGHENA, Bibliografie van de Geschiedenis van België. De compilatie van een naslagwerk in het Algemeen Rijksarchief, in Science Connection. Het Magazine van het Federaal Wetenschapsbeleid, 2015, 46 (februari - maart - april), pp. 20-23. (In het Frans en Nederlands)

S. ONGHENA (red.) (onder leiding van L. François, M. Galand, G. Vanthemsche, K. Velle), Bibliographie de l’Histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van België. 2011 (Avec compléments des années antérieures. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren), in Revue belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 91, 2013, 2bis, 519 p.

S. ONGHENA (red.) (onder leiding van L. François, M. Galand, G. Vanthemsche, K. Velle), Bibliographie de l’Histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van België. 2010 (Avec compléments des années antérieures. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren), in Revue belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 90, 2012, 2bis, 516 p.

S. ONGHENA (red.) (onder leiding van L. François, M. Galand, G. Vanthemsche, K. Velle), Bibliographie de l’Histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van België. 2009 (Avec compléments des années antérieures. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren), in Revue belge de Philologie et d’Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 89, 2011, 2bis, 420 p.

Nieuws

19/02/2015 - Divers
Procesdossiers en de Bibliografie van de Geschiedenis van België in 'Science Connection'

Het Rijksarchief bewaart vele honderden meters procesdossiers, verspreid over zijn verschillende vestigingen in België. Ontsluiting en valorisatie van dit interessante bronnenmateriaal heeft sinds kort een nieuwe adem gevonden, die wordt toegelicht in het laatste nummer van Science Connection (p. 28 t/m 30). En ook de Bibliografie van de Geschiedenis van België, sinds 2012 gerealiseerd binnen het Rijksarchief, komt aan bod, op p. 20 t/m 23.

Links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement