Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

MADDLAIN - Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van de toegang tot digitale gegevens in bibliotheken en archieven

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

De toegang tot archiefcollecties wordt dankzij nieuwe digitale technologieën vergemakkelijkt. Digitale kopieën van documenten, maar ook inventarissen en databanken worden meer en meer online gebracht. Deze nieuwe communicatiemethodes beïnvloeden uiteraard het gedrag en de verwachtingen van het publiek, en ze houden wijzigingen in voor de manier waarop in de humane wetenschappen aan onderzoek wordt gedaan. In het kader van de opkomst van de digital humanities willen de partners van het MADDLAIN-project de nieuwe verwachtingen van het publiek meten en analyseren, niet alleen om er beter te kunnen op inspelen maar ook om te zorgen voor innovatie in de online onderzoeksmethodes.

Het project focust op de manier waarop de verschillende doelgroepen van het Rijksarchief (met inbegrip van het Cegesoma) en de Koninklijke Bibliotheek zich toegang verschaffen tot de informatie die door deze instellingen wordt verspreid. De analyse betreft zowel de huidige praktijk als de wensen van de gebruikers en de manier waarop daaraan kan worden tegemoet gekomen. Het project bevat dus drie componenten: een algemene praktijkstudie, een studie van de e-learning praktijken (met universiteitsstudenten als doelgroep) en een studie van virtuele onderzoeksomgevingen (met onderzoekers uit de humane wetenschappen als doelgroep). Methodologisch zullen twee wegen worden bewandeld: onderzoek van gestructureerde data uit de databanken en websites van de betrokken instellingen, naast onderzoek van ongestructureerde data uit gebruikersenquêtes.

Het project ging van start in maart 2015 en loopt af in maart/april 2017.
 

 Bezoek hier de projectwebsite!

Partners

Het project MADDLAIN wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) in het kader van de BRAIN-projecten (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks). Het project is een partnerschap van:

Medewerkers

Projectmedewerkers/Onderzoekers:

Wetenschappelijk Comité:

Nieuws

20/04/2016 - Digitalisering

Het MADDLAIN-project wil het digitale aanbod van het Rijksarchief (inclusief CegeSoma) en de Koninklijke Bibliotheek verbeteren. En hiervoor hebben we uw hulp nodig.

Wil u iets kwijt over onze digitale collecties? Hebt u een origineel idee om de functionaliteit van de digitale catalogi te optimaliseren? Of wil u gewoon uw steentje bijdragen aan dit wetenschappelijk onderzoek?

Geef ons uw ongezouten mening via deze online enquête!

Links

Volg de blog van het MADDLAIN-project

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement