Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Hector : Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Het onderzoeksproject HECTOR  wil modellen aanreiken voor verwerking, organisatie en bewaring van hybride documenten (d.i. op papier en digitaal) in de Belgische federale administratie om zo de overgang naar een betrouwbaar, veilig en efficiënt e-government te bevorderen. Het project wil meer bepaald een coherent kader bieden voor volgende aspecten:

 • procedures voor de digitalisering van documenten en dossiers
 • een beleid voor evaluatie en selectie na digitalisering
 • schema’s met metadata en ordeningsplannen
 • een beleid voor het efficiënt beheer van de toegang tot gedigitaliseerde documenten
 • een beleid voor het parallel beheer van papieren en elektronische dossiers

Een stappenplan met vier fases moet leiden tot de verwezenlijking van deze doelstellingen:

 1. Analyse van de theoretische context
 2. Analyse van de werkvloer op basis van relevante en veralgemeenbare case studies uit verschillende administraties
 3. Uitwerking van een functioneel model voor het beheer van hybride documenten en dossiers
 4. Consolidatie, valorisatie en verspreiding ter promotie van de onderzoeksresultaten


Het project ging van start in juni 2014 en heeft een looptijd van 4 jaar.

Partners

Het HECTOR-project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research through Interdisciplinary Networks) van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) en steunt op vier partners :

 • Rijksarchief in België
 • Université libre de Bruxelles (ULB)
 • Universiteit van Namen
 • Universiteit van Montréal

Medewerkers

Nieuws

Papieren en elektronische informatiedragers bestaan al geruime tijd naast mekaar, maar niet altijd zo probleemloos als we zouden willen. Het HECTOR-project focust op het beheer en het archiveren van hybride archief. Het gaat dan bijvoorbeeld over een document dat werd aangemaakt via een onlinetoepassing en vervolgens werd afgedrukt en ondertekend om in die nieuwe vorm zijn weg voort te zetten in de workflow. Op 29 september 2015 zette het Rijksarchief de problematiek van hybride archief op de agenda van het ICA-congres in Reykjavik.

Links

Resultaat van het onderzoek : Praktisch handboek voor het documentenbeheer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement