Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

BiblioCongo: een bibliografie van de geschiedenis van Belgisch Congo en Rwanda-Urundi (1997-2020)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Op 1 september 2021 ging het Algemeen Rijksarchief in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis van start met een nieuw bibliografisch project, getiteld “BiblioCongo”. Het gaat om een bundeling van werken die tussen 1997 en 2020 over de geschiedenis van Belgisch Congo werden gepubliceerd. Het project vormt een aanvulling op de uitstekende bibliografie van Jean-Luc Vellut die een vorige publicatieperiode beslaat en voegt ook werken toe die tussen 1962 en 2021 verschenen over Rwanda en Burundi. De bibliografie ligt tevens in het verlengde van de bronnengids Belgique, Congo, Rwanda et Burundi: Guide des sources de l’histoire de la colonisation (19ème-20ème siècle) (Leuven, Brepols) van de hand van Pierre-Alain Tallier, Marie Van Eeckenrode en Patricia Van Schuylenbergh die in september 2021 in het ARA2 werden voorgesteld aan de pers. De historiografische overzichten over de geschiedenis van Belgisch Congo van de hand van o.m. Guy Vanthemsche, Patricia Van Schuylenbergh en Étienne Deschamps toonden al met succes aan dat het onderwerp “Congo-Rwanda-Urundi” sinds een dertigtal jaar vanuit een nieuwe, ruimere invalshoek bekeken wordt.  

De bibliografie zal werken inventariseren die zijn verschenen in zowel België als in andere landen, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan onuitgegeven onderzoek (eindwerken) uit het buitenland, wat een zeer nauwkeurige analyse behoeft. De bibliografie zal in grote mate de thematische opdeling volgen waarop de Bibliografie van de Geschiedenis van België gebaseerd is. Het eindresultaat zal verschijnen als tweede volume van de bibliografie van Jean-Luc Vellut. Na rijp beraad werd beslist dat de nieuwe bibliografie geen samenvattingen en artikels uit lokale tijdschriften zal opnemen wegens té arbeidsintensief.  

Projectmedewerker Vincent Genin zet in op de zoektocht naar licentie- (later master-) verhandelingen en doctoraatsthesissen die werden verdedigd in België sinds 1997 en die van dichtbij of verderaf de voormalige koloniën als onderwerp hadden. Deze basisbenadering wordt aangevuld met onuitgegeven werken uit de sociologie en de antropologie.

Er wordt o.m. gewerkt met online zoekrobotten zoals bijvoorbeeld het Mukanda-platform. Deze digitale bron, die tot voor enkele jaren nog zeer bescheiden van opzet was, werd online gebracht onder auspiciën van Pierre Halen, specialist in Afrikaanse literatuurstudies aan de universiteit van Metz. Deze zoekrobot is een aanvulling op de bronnen uit het AfrikaMuseum van Tervuren en is vooral waardevol omwille van de vele titels die ontbreken in meer traditionele onderzoekstools. Je vindt er tal van – voornamelijk Engels- en Italiaanstalige – buitenlandse werken in terug, en niet te vergeten een aanzienlijk aantal publicaties van Congolese onderzoekers.

De bibliografie zal meerdere honderden bladzijden tellen. Het wordt een huzarenwerk om alles te stroomlijnen en uit te komen bij een gebruiksvriendelijk en intuïtief zoekinstrument, zowel voor onderzoekers als voor een ruimer publiek.

Partners

Medewerkers

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement