Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

JUSINBELLGIUM - Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

In het post-Koude Oorlog-tijdperk en in de nasleep van de conflicten in o.m. Joegoslavië, Rwanda, Sierra Leone en Cambodja ontstonden tal van nieuwe vormen van internationaal strafrecht. De ondertekening van het Statuut van Rome in 1998, dat de basis legde voor de oprichting van het Internationaal Strafhof, vormde een eerste orgelpunt van deze evolutie. Toch gebeurde de uitbouw van het internationaal strafrecht niet zonder slag of stoot. Enkele grootmachten weigeren het Statuut van Rome te ratificeren en over de jurisprudentie van het internationaal strafrecht bestaat geen consensus.

België heeft in de uitbouw van een internationaal strafrecht steeds een voortrekkersrol gespeeld. De verklaring hiervoor kan o.m. gezocht worden in het feit dat:

  • België het enige Europese land is dat tijdens beide wereldoorlogen (bijna volledig) bezet werd
  • België als voormalige mandaathouder historische en politieke verantwoordelijkheid droeg in het conflict in Rwanda (jaren 1990)
  • België algemeen een politieke en intellectuele traditie heeft van strijd voor het internationaal recht.

De archieven die uit deze strijd tegen straffeloosheid zijn voortgekomen, zijn weinig gekend, ook bij onderzoekers. Bovendien is de toegang tot deze archieven vaak problematisch. Historici en sociale wetenschappers die gebruik maken van rechtbankarchief hebben vaak te weinig aandacht voor de wetgevende context waarin de archieven tot stand kwamen. Rechtsgeleerden durven op hun beurt de historische context te verwaarlozen.

Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014

Dit project wil een geïntegreerd werkinstrument ontwikkelen voor de studie van het Belgisch aandeel in de uitbouw van het internationaal strafrecht. In een eerste fase moeten honderden processen waarin België betrokken was, geïnventariseerd worden. Vervolgens moeten de geïnventariseerde archiefbestanden – naar schatting ong. 100.000 folio’s – gedigitaliseerd worden. En in laatste instantie moet een onderzoeksinstrument gecreëerd worden dat een vlotte toegang tot deze massa aan informatie toelaat en interdisciplinair van aard is, zowel bruikbaar voor advocaten die een proces voorbereiden, als voor historici en vele anderen.

Het onderzoeksinstrument zal ontwikkeld worden binnen de krijtlijnen van het Legal Tools Project van het Internationaal Strafhof in Den Haag en worden opgenomen in het digitale portaal van het Internationaal Strafhof.

Partners

Het project JUSINBELLGIUM wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) in het kader van de BRAIN-projecten (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks). Het project is een partnerschap van het Rijksarchief, de ULB, de KU Leuven en de Philipps-University Marburg (Duitsland).

Medewerkers

Projectmedewerkers :

  • Delphine Lauwers, Rijksarchief
  • Ornella Rovetta, ULB (Université Libre de Bruxelles)
  • Hendrik Vandekerckhove, KU Leuven

Coördinator:

  • Pieter Lagrou, ULB

Wetenschappelijk comité :

  • Paul Drossens, Rijksarchief
  • Jan Wouters, KU Leuven
  • Wolfgang Form, Philipps-University Marburg (Duitsland)

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement