Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Rijksarchief Antwerpen is officieel ingehuldigd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/10/2021 - Onze gebouwen en leeszalen - Evenementen - Rijksarchief te Antwerpen

Op dinsdag 19 oktober 2021 vond de officiële heropening plaats van het Rijksarchief in Antwerpen. De Regie der Gebouwen voerde de afgelopen jaren grondige renovatie- en uitbreidingswerken uit in dit prachtige belle époquegebouw, dat dateert uit 1905-1906. Bezoekers kunnen er sinds april dit jaar (op afspraak) talrijke archiefbestanden van de stad, de regio en de provincie Antwerpen raadplegen.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen: “Dit project is een bijzonder mooi voorbeeld van hoe de Regie der Gebouwen twee van haar belangrijkste missies in de praktijk omzet: enerzijds het in stand houden en valoriseren van het patrimonium van de staat, anderzijds het ter beschikking stellen van functionele en adequate werkomgevingen voor onze klanten, in dit geval het Rijksarchief in Antwerpen.”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid: “In het begin van de 20ste eeuw stond het Rijksarchief in Antwerpen internationaal gekend als een vooruitstrevend archiefgebouw. Vandaag is het prachtige gebouw helemaal in ere hersteld, duurzaam gerenoveerd én uitgebreid om het archief en de bezoekers opnieuw te kunnen verwelkomen in de beste omstandigheden. Deze realisatie sluit perfect aan bij de ambitie van de federale regering om een nieuw elan te geven aan haar wetenschappelijke instellingen. Grote dank aan de medewerkers van de Regie der Gebouwen en het team van het Rijksarchief om dit project tot een goed einde te brengen. De terugkeer naar het belle époque-gebouw in het hart van de stad zal ongetwijfeld de relaties en contacten met historische, heemkundige, genealogische en erfgoedverenigingen in de provincie Antwerpen versterken.”

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “Eind vorig jaar heeft de Regie der Gebouwen grootschalige renovatiewerken voltooid voor maar liefst twee gebouwen van het Rijksarchief in België: die in Antwerpen en in Aarlen. Bij beide projecten stond de uitbreiding van de opslagcapaciteit voorop, evenals het aanpassen van de infrastructuur aan de moderne normen rond archivering en publiekswerking. Maar ook duurzaamheid en het terugdringen van onze ecologische voetafdruk was een absolute prioriteit. Het archiefgebouw in Antwerpen bijvoorbeeld, is voorzien van verschillende duurzame technieken, zoals een warmtepomp en ledverlichting. De leeszaal en de multifunctionele ruimte worden geventileerd in functie van het gemeten CO2-gehalte, zodat er ook op die manier energie kan bespaard worden.”

Karel Velle, algemeen rijksarchivaris: “Dankzij de geslaagde renovatie en de verdubbeling van de opslagcapaciteit naar 15 strekkende km archief, kan het Rijksarchief Antwerpen opnieuw zijn rol als dienstverlener en centrum van historische kennis in de provincie Antwerpen ten volle opnemen, in een hedendaags en aantrekkelijk decor.”

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement