Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief te raadplegen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Voorje stamboomonderzoek kan je zowel online als papieren archief raadplegen. Na een eerste verkennend onderzoek van thuis uit via het internet kan het nodig zijn een van onze leeszalen te bezoeken om de gegevens die je al hebtgevonden verder aan te vullen.

  1. Online archief
  2. Archief in de leeszalen van het Rijksarchief

Online archief

In de parochieregisters die teruggaan tot de 16e eeuw en in de registers van de burgerlijke stand (vanaf 1795) vind je heel wat inlichtingen over uw voorouders. Ze bevatten geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van meer dan 100 jaar en kunnen worden geraadpleegd via onze website of in een leeszaal.

Volgende onlinearchieven kunnen nuttig zijn voor jouw stamboomonderzoek: meer dan 6.000 foto’s over 'de Groote Oorlog', meer dan 1.000 affiches uit de iconografische verzameling Eerste Wereldoorlog, parochieverslagen uit 1914-1918historische kadasterplannen en -documenten , statistieken van 1841 tot 1976 over de Belgische bevolking, enz.

Op de website van het Rijksarchief vind je ook verschillende zoekrobotten die jouw onderzoek kunnen vooruithelpen, zoals de zoekrobot “Zoeken naar personen”: deze bevat gegevens die vrijwilligers hebben ingegeven uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Er staan reeds meer dan 30 miljoen namen in en de zoekrobot krijgt nog regelmatig updates.

Een overzicht van het archief dat in onze verschillende vestigingen wordt bewaard vind je ook op onze Facebookpagina.

Archief in de leeszalen van het Rijksarchief

Naast parochieregisters en registers van de burgerlijke stand (online en op microfilm) bewaart het Rijksarchief ook talrijke andere documenten die nuttig kunnen zijn voor jouw onderzoek, zoals bevolkingsregisters en notarisarchief.

Elke vestiging van het Rijksarchief heeft een leeszaal waar je mits inachtneming van de wetgeving over de privacy talrijke documenten kan raadplegen :

FAQ

Zit je met meer algemene vragen over het Rijksarchief? Misschien kunnen onze FAQ's (Frequently Asked Questions) je op weg helpen!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement