Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Genealogie: waar beginnen?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Genealogisch onderzoek is vaak bijzonder boeiend en leert u heel wat over uw voorouders en hun leefwereld. Als u graag uw stamboom wil opmaken, heeft u ongetwijfeld heel wat vragen: waar begin ik mijn opzoekingen? Hoe ver kan ik terug in de tijd? Wie kan mij helpen? Welke fouten mag ik zeker niet maken?

Blijf vooral geduldig en begin uw speurtocht bij informatie over uzelf. In tweede instantie kan u dan op zoek naar de geschiedenis van uw voorouders.

Enkele tips:

 1. Verzamel wat voor het rapen ligt
 2. Bevraag uw familieleden
 3. Vraag uittreksels of reproducties van akten van de burgerlijke stand
 4. Wandel over kerkhoven
 5. Gebruik de zoekrobotten van het Rijksarchief
 6. Raadpleeg het gedigitaliseerd archief op de website van het Rijksarchief
 7. Bezoek een leeszaal van het Rijksarchief
 8. Neem deel aan vrijwilligersprojecten
 9. Word lid van een genealogische club of een heemkundige kring

Verzamel wat voor het rapen ligt

Verzamel alle informatie waarover u eigenlijk al beschikt, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, oude foto’s en andere familiedocumenten. Noteer geboortedatum en -plaats van uw ouders, grootouders, enz.

Bevraag uw familieleden

Stel vragen aan uw (oudere) familieleden om meer te weten te komen over de vorige generaties.

Vraag uittreksels of reproducties van akten van de burgerlijke stand

Registers van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar mogen niet zomaar geraadpleegd worden in het Rijksarchief. Uw gemeentebestuur kan u wel een uittreksel of kopie bezorgen van de gegevens van uzelf en uw ascendenten. Meer weten? Neem contact met uw gemeentebestuur of lees artikel 29 van het Burgerlijk Wetboek.

Wandel over kerkhoven

Kerkhoven zijn een bron van informatie, al was het maar omdat grafstenen geboorte- en sterfdatum vermelden van uw familieleden evenals de naam van hun echtgeno(o)t(e).  Wie weet vindt u toevallig het graf van een ver familielid…

Gebruik de zoekrobotten van het Rijksarchief

De zoekrobotten van het Rijksarchief zijn er om u te helpen bij uw onderzoek:

 • Zoeken naar personen.
 • Zoeken in archieven.
 • Zoeken naar archiefvormers.

Raadpleeg het gedigitaliseerd archief op de website van het Rijksarchief

Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand verstrekken heel wat inlichtingen over uw voorouders. De registers bevatten geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.

Om deze akten te raadplegen, moet u zich vooraf – gratis – registreren. Vul het formulier in, kies een gebruikersnaam en paswoord. U ontvangt nadien een bevestigingsmail met activeringslink.

Zodra uw profiel actief is, kan u van bij u thuis gratis zowat 25.000 parochieregisters en een steeds groter aantal registers van de burgerlijke stand (ouder dan 100 jaar) uit heel België raadplegen.

Om een akte op te zoeken, klikt u op de provincie waarin de betrokken gemeente ligt. Selecteer vervolgens de gewenste stad of gemeente.

Let wel : niet alle geboorte, huwelijks- en overlijdensaktes staan al op de website. De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is een work in progress!

We kunnen ook niet alle documenten scannen: het Rijksarchief bewaart zo maar eventjes 325 kilometer documenten! Enkel de meest gevraagde en/of kwetsbare stukken worden ter beschikking gesteld via search.arch.be.

Bezoek een leeszaal van het Rijksarchief

U heeft geen internetaansluiting? Geen nood: elke leeszaal van het Rijksarchief (behalve het Archief van het Koninklijk Paleis) heeft computers waarop u het gedigitaliseerd archief kan raadplegen.

Alle registers van de burgerlijke stand kunnen in de leeszalen van het Rijksarchief worden geraadpleegd op microfilm. De plaats van bewaring van het archief en de microfilms is gelinkt aan de locatie van de archiefvormer.

Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand zijn echter niet de enige bronnen die u iets kunnen leren over uw voorouders. Het Rijksarchief bewaart talrijke andere documenten die u kunnen helpen, zoals de minuten van notarisakten, volkstellingen, archief van schepengriffies, gerechtelijk archief, enz.  Onze archivarissen maken u graag wegwijs in de collecties die in de verschillende Rijksarchieven worden bewaard.

Inventarissen en zoekwijzers tenslotte zijn ook aardige hulpmiddelen voor uw onderzoek.

Neem deel aan vrijwilligersprojecten

Een boon voor ons archief? Ontdek hier de vrijwilligersprojecten van het Rijksarchief. U kan van bij u thuis ook deelnemen aan het Demogen-project.

Word lid van een genealogische club of een heemkundige kring

Vele Belgische gemeenten hebben een genealogische en/of heemkundig kring. Hun leden hebben vast een antwoord op uw vragen of kunnen u wegwijs maken in uw onderzoek. Surf op het web of wend u tot uw gemeentebestuur voor hun contactgegevens.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement