Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De geschiedenis van het Visitandinnenklooster van Bergen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/10/2022Place Warocqué 17, 7000 Bergen: Auditorium Hotyat (Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion)Tarieven: Gratis toegangContact : archives.mons@arch.be -

Van 1872 tot 2006 was het Rijksarchief Bergen gehuisvest aan de Place du Parc in Bergen, in een oud klooster van de Orde van Maria Visitatie. Het klooster werd in 1796 opgeheven en werd tot 1870 gebruikt als gevangenis. Op 14 mei 1940 werd het Rijksarchief Bergen getroffen door brandbommen die waren bedoeld voor het station van Bergen. Tweederde van het archief ging in de vlammen op. Na een stevige heropbouw heropende het Rijksarchief Bergen de deuren aan de Place du Parc op 29 mei 1954.  

Omdat de archiefmagazijnen geleidelijk aan verzadigd geraakten en de bewaaromstandigheden niet ideaal waren, nam het Rijksarchief Bergen in 2006 zijn intrek in een gebouw dat speciaal ontworpen werd voor archiefbewaring, op de Grands Prés-site, in de kelderverdieping van de Lotto Mons Expo.

Vijftien jaar later, in oktober 2021, opende de Universiteit van Bergen een nieuwe bibliotheek en een museum in het voormalige klooster van de Visitandinnen aan de Place du Parc.

Op dinsdag 4 oktober wordt tijdens een studiedag stilgestaan bij de geschiedenis van het klooster sinds de stichting in de 17de eeuw en bij de verschillende bestemmingen die het in de loop der tijd kreeg, maar ook bij de recente renovatie ervan. Laurent Honnoré en Pierre-Jean Niebes, als archivarissen verbonden aan het Rijksarchief Bergen, nemen het woord. Laurent Honnoré zal een overzicht geven van de geschiedenis van het Rijksarchief Bergen in het voormalige klooster van de Visitandinnen en Pierre-Jean Niebes zal het hebben over hoe deze gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen getuigen over het leven in Bergen tijdens het ancien régime.

Het Rijksarchief Bergen bewaart talrijke archieven over religieuze congregaties, onder meer archief van de Karmelieten van Bergen, Zinnik, Mont-sur-Marchienne en Brugelette, van de congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Bergen, van de Jezuïeten van Bergen, van het Franciscanenklooster in Zinnik en van de Augustijnerzusters van Saint-Ghislain.

Je vindt de kronieken van de Visitandinnen in het boek “Vivre à Mons aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le témoignage des chroniques”, te koop in het Rijksarchief Bergen.

Lezingen van onze archivarissen

 • 10.20-10.40 u
  • Pierre-Jean NIEBES (Rijksarchief Bergen)
   Vrouwelijke religieuze gemeenschappen als getuigen van het leven in Bergen tijdens het ancien régime
 • 11.30-11.50 u:
  • Laurent HONNORÉ (Rijksarchief Bergen)
   Het Rijksarchief te Bergen in het voormalige klooster van de Visitandinnen (1872-2006)

De studiedag vindt plaats in het Auditorium Hotyat van de Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion (Place Warocqué 17, 7000 Bergen).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement