Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Studiedagen van het Rijksarchief te Leuven

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Geplande studiedagen

Geen studiedag gepland in het Rijksarchief te Leuven

Voorbije studiedagen

Datum/dataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van de studiedag
11/06/2022LeuvenVan pachthoeve over watermolen tot pastoreel huys - Onderzoek naar en omgang met onroerend norbertijner erfgoed in Vlaams-Brabant
03/09/2019LeuvenFamilieschatten: De bronnenrijkdom van vroegmoderne familiearchieven
13/10/2017Leuven10 jaar Demogen. Valorisatie en modernisering van de burgerlijke stand
07/10/2017LeuvenTweehonderd jaar rijksuniversiteit Leuven - Breuken en continuïteiten in het universitaire geheugen
03/12/2016LeuvenArmenzorg: van historisch fenomeen tot hedendaags erfgoedthema - Najaarslezing Rijksarchief te Leuven en provincie Vlaams-Brabant
04/06/2016LeuvenHistorisch kaartmateriaal: bron voor gelaagd lokaal historisch onderzoek - Voorjaarslezing Rijksarchief te Leuven en Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
20/11/2015LeuvenBestond er een Belgische Magna Carta? - Recent onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen
11/10/2014LeuvenDemografie en Genealogie
31/05/2013LeuvenDe canonicis qui seculares dicuntur. Dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement