Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Historisch kaartmateriaal: bron voor gelaagd lokaal historisch onderzoek

Voorjaarslezing Rijksarchief te Leuven en Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/06/2016Rijksarchief Leuven: Vaartstraat 24, 3000 LeuvenTarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.leuven@arch.be - 016 31 49 54

Steeds meer ontgroeien historische kaarten het statuut van illustratiemateriaal. Ze vormen dan zelf het onderwerp van studie of een onmisbare bron in studies naar de ontwikkeling van steden en landschappen, grondbezit en -gebruik, huizenreconstructie, … Hun verhoogde toegankelijkheid en bruikbaarheid door digitalisering en geolokalisering biedt nieuwe mogelijkheden, ook op het vlak van publiekswerking en erfgoededucatie. Geografen, historici en heemkundigen zetten op zaterdag 4 juni 2016 de bakens uit tijdens de jaarlijke voorjaarslezing van het Rijksarchief te Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant.

Het programma
 
 • 10.00u                Onthaal met koffie/thee
   
 • 10.15u                Welkomstwoord en toelichting collecties Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
                            en Rijksarchief Leuven

                            Nicolas Mazeure (provincie Vlaams-Brabant) en Eddy Put (Rijksarchief Leuven)
   
 • 10.30u                Historische evolutie van de cartografie en  haar bruikbaarheid als bron voor
                            (lokaal) historisch onderzoek

                            Philippe De Maeyer (UGent)
   
 • 11.30u                Aanbod en mogelijkheden van digitaal ontsloten kaartencollecties
                            (Geopunt, Cartesius, Villaret, …)

                            Marc Carnier (RA Leuven)   
   
 • 12.15u                Broodjeslunch, met mogelijkheid tot inzage van en bezoek aan de
                            collecties van het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven

   
 • 13.15u                Heemkundig forum:
                                       - Landelijke nederzettingspatronen en urbane identificatie:
                                         de bijdrage van cartografische bronnen voor lokaal historisch onderzoek

                                         Marcel Franssens (Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle)    
                                       - Naar een historische reconstructie in 3D van de stad Leuven
                                         Ramon Kenis (Leuvens Historisch Genootschap)
                                       - 'Een digitale wandeling naar middeleeuws Zoutleeuw'.
                                         Perspectieven voor de toeristische ontsluiting van
                                         historisch-cartografisch materiaal

                                         Jelle Lisson (KU Leuven)
 • 15.0uu                  Afsluiting met debat en vragenronde


Praktisch

 • Waar?
  Rijksarchief te Leuven: Vaartstraat 24, 3000 Leuven
 • Wanneer?
  Zaterdag 4 juni 2016 van 10.00u tot 15.00u.
 • Kostprijs?
  Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.
 • Inschrijven?
  Vóór maandag 30 mei 2016, via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be 
   

Meer info

 Deze voorjaarslezing is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant en het Rijksarchief te Leuven.

 

Fotoverslag van de studiedag

                   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement