Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Armenzorg: van historisch fenomeen tot hedendaags erfgoedthema

Najaarslezing Rijksarchief te Leuven en provincie Vlaams-Brabant

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/12/2016Rijksarchief te Leuven: Vaartstraat 24, 3000 Leuven Tarieven: Gratis toegangContact : documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be - +32 (0)16 31 49 54

Op zaterdag 3 december 2016 organiseren het Rijksarchief te Leuven en de provincie Vlaams-Brabant een najaarslezing over de geschiedenis van armoede. Historici, archivarissen, heemkundigen en erfgoedwerkers koppelen die dag een breed historisch overzicht met oog voor het recente onderzoek aan een voorstelling van de mogelijkheden van het bronnenmateriaal over armoede in archieven, in het bijzonder in OCMW-archieven.

De 40ste verjaardag van de OCMW-wet vormt een mooie aanleiding om de rijkdom van OCMW-archieven op dit domein te belichten. Historici, archivarissen, heemkundigen en erfgoedwerkers laten je kennis maken met de diversiteit aan actoren en instellingen in armenzorg, het aanbod aan bronnenmateriaal en de bruikbaarheid voor lokaal historisch onderzoek en voor publieksontsluiting.

Programma

 • 10.00u: Onthaal met koffie/thee
 • 10.15u: Welkomstwoord en toelichting collecties Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief te Leuven
       Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum Vlaams-Brabant) en Eddy Put (Rijksarchief te Leuven)
 • 10.30u: Eerlycke huijsarmen of ledichgangers? Armenzorg in de Zuidelijke Nederlanden, 1200-1800
       Hadewijch Masure (Universiteit Antwerpen)
 • 11.30u: Armenzorg na de Franse Revolutie: het OCMW en zijn rechtsvoorgangers als archiefvormer
       David Guilardian (conservator-archivaris OCMW Brussel)
 • 12.15u: Broodjeslunch, met mogelijkheid tot inzage van boeken en tijdschriften uit de collectie van het Documentatiecentrum mbt het thema
 • 13.15u: De mogelijkheden van een OCMW-archief voor familiekundig en lokaal historisch onderzoek
       Peter Van Assche (archivaris OCMW Halle en gemeente Lubbeek)
 • 14.00u: Armoede in historisch perspectief. Participatief werken aan een tentoonstelling
       Roeland Hermans (medewerker publiekswerking en communicatie, KADOC-KU Leuven)
 • 14.30u: Armen- en ziekenverzorging in Asse rond het midden van de 18de eeuw
       Jaak Ockeley (voorzitter Koninklijke Heemkring Ascania)
 • 14.45u: Voorstelling Rijksarchiefinventarissen van
  1) het archief van het Land van Asse
  2) het archief van het kantonmunicipaliteit van Asse
  + presentatie over ‘de rol van schepenbanken in de armenzorg’
       Bert Tops (Maurits Sabbebibliotheek KU Leuven)


Praktisch

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement