Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Renovatie en uitbreiding van het Rijksarchief Eupen van start gegaan

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/03/2023 - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Eupen

Omdat het gebouw van het Rijksarchief Eupen het verzadigingspunt had bereikt en niet meer voldeed aan de huidige normen, werd in 2020 een ander gebouw aangekocht, 60 meter verderop. Begin 2023 begon de Regie der Gebouwen met de renovatie en uitbreiding van dit nieuwe gebouw.

Een project in drie delen

Eerst wordt het hoofdgebouw, dat dateert van het begin van de 19de eeuw en onder monumentenzorg valt, gerestaureerd. Het dak wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld en voorzien van isolatie; de gevel en de houten buitenbekleding worden volledig gerenoveerd. Dit gedeelte zal worden gebruikt voor kantoren, vergaderzalen en de nieuwe leeszaal.

In een tweede fase zal het bijgebouw uit de jaren 1970, dat niet meer voldoet aan de hedendaagse normen inzake isolatie, energievoorziening en veiligheid, eveneens worden gerenoveerd. De gevels van dit bijgebouw zullen worden geïsoleerd en ook het interieur wordt aangepakt. In dit gedeelte zullen een polyvalente zaal voor tentoonstellingen, groepsactiviteiten en evenementen, evenals de archiefmagazijnen worden ondergebracht.

Ten slotte is er de bouw van een extra bijgebouw gepland. Daarin zal onder meer de bibliotheekcollectie onderdak vinden. Zo wordt de opslagcapaciteit van het Rijksarchief Eupen aanzienlijk uitgebreid. In het oude en het nieuwe gebouw samen zal in totaal 10 km archief bewaard kunnen worden. Het einde van de werken is voorzien voor 2025.

    

Lees meer

De Regie der Gebouwen is bouwheer en ontwerper. Op de website van de Regie der Gebouwen vind je meer technische info over de werkzaamheden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement