Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vrijwilligers helpen bij verhuis van repressiedossiers naar Rijksarchief Kortrijk

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/03/2023 - Onze gebouwen en leeszalen - Evenementen - Divers - Rijksarchief te Kortrijk - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Van 25 februari tot 5 maart 2023 is het de Week van de Vrijwilliger, met dit jaar als thema "Iedereen wint met vrijwilligerswerk". Daar moet je het Rijksarchief niet van overtuigen! Onze vrijwilligers zijn cruciaal voor onze basis- en projectwerking. In het Rijksarchief Kortrijk bijvoorbeeld kon dankzij de hulp van vrijwilligers de voorbije weken een gigantische interne archiefverhuisoperatie tot een goed einde worden gebracht.

In februari 2023 verhuisde 120 strekkende meter archief van het militair gerecht van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier in Brussel naar het Rijksarchief Kortrijk. Het gaat om duizenden vonnissen of dossiers zonder gevolg van de voormalige militaire rechtscolleges met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de repressieperiode (bestraffing van collaboratie) in Kortrijk en omstreken. Eersterangsbronnen kortom voor onderzoek naar WO II en de vervolging en bestraffing van de samenwerking met de Duitse bezetter.

Dankzij de vlotte samenwerking tussen personeel en vrijwilligers bewaart het Rijksarchief Kortrijk nu 120 meter weerslag van het gerechtelijk onderzoek naar en de bestraffing van de repressie, van eind 1944 tot midden 1947. De ontsluiting van de dossiers moet nog verder geoptimaliseerd worden, maar leeszaalbezoekers met een onderzoekstoelating kunnen alvast de dossiers van gevonniste zaken of van buitenvervolgingstelling raadplegen.

Lees meer

          

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement