Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Van Wetstraat tot Welvaartsstaat: de dossiers van het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/02/2023 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Eind jaren 1950 lijkt de oorlog en wederopbouw alsmaar verder weg. Er heerst een optimistische stemming in België, maar tegelijk wordt het land geconfronteerd met ernstige structurele problemen op economisch vlak. Een sleutelrol in de sanering en vernieuwing van de economie is weggelegd voor het Ministerieel Comité voor Economie en Sociale Coördinatie (MCESC). Het MCESC groeit vanaf 1961 uit tot het tweede belangrijkste nationale besluitvormings­orgaan na de Ministerraad. Via de archieven van het MCESC, nu ontsloten voor onderzoek, krijg je nagenoeg alle economische, financiële en sociale aspecten van het regeringsbeleid in het vizier.

België wil op het einde van de jaren 1950 de oorlog en de periode van de wederopbouw achter zich laten. Er heerst een blind vertrouwen in de toekomst, wat onder meer duidelijk wordt tijdens Expo 58. Dit ongebreidelde optimisme staat evenwel in fel contrast met de ernstige structurele problemen op economisch vlak. De Belgische economie houdt halsstarrig vast aan steenkool, staal en landbouw en heeft de trein van innovatie gemist.

Eind 1960 lanceert premier Gaston Eyskens de Eenheidswet – of de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel – maar zijn plan mondt uit in een grimmige staking. Zijn opvolger, Theo Lefèvre, slaagt er met zijn 'travaillistische' regering wel in een draagvlak voor economische hervormingen te creëren. Een sleutelrol in de sanering en vernieuwing van de economie is weggelegd voor het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie (MCESC), opgericht op 2 juni 1961. Het MCESC groeit de komende drie decennia uit tot het tweede belangrijkste nationale besluitvormings­orgaan na de Ministerraad en zal die laatste bij momenten zelfs overvleugelen. Het is premier Jean-Luc Dehaene die in maart 1992 uiteindelijk het lot van het Comité bezegelt en de besluitvorming opnieuw centraliseert in de Ministerraad.

Het archief

Het archiefbestand van het MCESC bestaat uit thematische dossiers die dateren uit de periode 1961-1992. De inhoud is zeer divers en bestrijkt nagenoeg alle economische, financiële en sociale aspecten van het regeringsbeleid.

De economische en financiële dossiers vormen met circa 2.900 inventarisnummers de grootste groep. Deze dossiers geven een inkijk in de problematiek van de economische expansie met talrijke dossiers over bedrijven en de inrichting van industriezones. Andere thema’s zoals onder meer reconversie, regulering, werkloosheidsbestrijding, informatisering, energie­politiek of sectoren in crisis komen eveneens ruimschoots aan bod.

De archiefbeschei­den over sociale onderwerpen vormen een tweede groep met iets meer dan 1.000 inventarisnummers. Een 500-tal nummers hebben betrekking op het financieel beleid. Andere beleidsdomeinen zoals buitenlandse zaken, landsverdediging, onderwijs, wetenschap en cultuur zijn van ondergeschikt belang. 

De inventaris

Je kan de inventaris online raadplegen via de zoekrobot of downloaden als pdf via de webshop. Beide opties zijn gratis. Wil je liever een papieren versie? Kom dan langs in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Of plaats je bestelling via publicat@arch.be.

  • COPPIETERS Guy, Inventaris van het archief van het Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie (MCESC) (1961-1992), Reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 700, publicatie nr. 6352, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2023, € 25,00 (+ eventuele verzendingskosten).

​Ontdek ook andere publicaties van het Rijksarchief.

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement