Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Achter de coulissen van economie en Koude Oorlog

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/12/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Niet alleen de economie verkeert momenteel in een diepe crisis, hetzelfde kan gezegd worden van onze nationale economische historiografie. Fundamenteel onderzoek ter zake is uiterst schaars, onder meer door de beperkte toeganke­lijk­heid van relevante overheidsarchieven. De komende jaren zal hierin verandering komen, dankzij grootschalige selectie en inventarisatie.

Met de ondergang van enkele belangrijke Belgische onder­nemingen in de tweede helft van de 20ste eeuw leek ook de belangstelling voor dit verleden weg te kwijnen. De aandacht verschoof naar meer actuele thema’s zoals gender of dekolonisatie.

Achterstanden worden weggewerkt

De tanende belangstelling is in niet geringe mate ook toe te schrijven aan de beperkte toeganke­lijk­heid van het bronnenmateriaal van de overheid. Met uitzondering van de rijke archieven van het Mijnwezen, geraakte het archief van het Ministerie van Economische Zaken (MEZ) de voorbije decennia in de vergetelheid. De komende jaren zal hierin verandering komen. Er loopt momenteel niet alleen een grondige selectie-operatie bij de huidige FOD Economie, ook historische achter­standen worden stilaan weggewerkt. In dit verband verscheen zopas de inventaris van een eerste fragmentarisch bewaard archiefbestand van het MEZ. De oorspronkelijke structuur was volledig zoek. Er werd geopteerd voor een gebruiksvriendelijke thematische indeling waarin je snel wegwijs raakt.

    

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden

Het bestand, bewaard in het Algemeen Rijksarchief en daar vrij raadpleegbaar in de leeszaal, biedt ongemeen boeiende onderzoeksperspectieven. Na de archiefstukken over de werking van het ministerie en wet- en regelgeving, vaak daterend van vóór 1940, volgen bijzonder waardevolle rapporten van economische sectoren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De hoofdmoot van het bestand gaat om stukken uit de periode 1944-1962. Deze houden niet alleen verband met de algemene economische toestand (aan de hand van maandelijkse verslagen), maar ook met meer specifieke economische vraagstukken zoals wederopbouw, prijzen, financiën, planning en investeringen. Verder komt een brede waaier aan economische sectoren – geordend volgens de huidige NACE-classificatie – aan bod. Deze sectorale archiefbescheiden bevatten buitengewone inlichtingen over onder meer de papiernijverheid of de opkomst van grootwarenhuizen bij de detailhandel.

Daarnaast heeft een groot aantal stukken betrekking op de internationale econo­mie, in het bijzonder de relaties met verschillende internationale organisaties en met de belangrijkste handelspartners van België.

Aandacht gaat eveneens uit naar de problematiek van contingenten en vergunningen. In het verlengde daarvan beschrijven documenten het handelsverkeer tussen Oost en West en geeft dit archiefbestand de onderzoeker een unieke kijk op het economische raderwerk tijdens de Koude Oorlog.

De inventaris

Je kan de inventaris online raadplegen via de zoekrobot of downloaden als pdf via de webshop. Beide opties zijn gratis. Wil je liever een papieren versie? Kom dan langs in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Of plaats je bestelling via publicat@arch.be.

COPPIETERS Guy, Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Overdrachten 1956-1963 (1934-1963), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 697, publicatie nr. 6303, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022, € 8,00.

​Ontdek ook andere publicaties van het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement