Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Oost-Vlaamse kerkarchieven: Jubilate gebroeders Van Bockstaele

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/06/2022 - Inventarisatie - Evenementen - Rijksarchief te Gent

“Het laatste waar men aan denkt, zijn de geschriften”. Zoniet voor Geert, Marc en Julien Van Bockstaele. Ruim 20 jaar lang speurden ze in kelders, op zolders, in pastorieën, …. naar de moderne kerkarchieven van Oost-Vlaanderen. Het resultaat? Volledige prospectie en in de meeste gevallen eveneens inventarisatie van de 427 kerkarchieven uit het bisdom Gent! Eerder dit jaar was hun titanenwerk al onderwerp van een tentoonstelling in de Sint-Niklaaskerk in Gent, maar na de nodige COVID-verschuivingen kregen ze nu ook eindelijk de feestelijke academische zitting die ze verdienden. Evidente sprekers binnen het thema 'kerkarchief' wisselden af met lezingen/getuigenissen van “archiefgebruikers” uit diverse hoeken. Wat doen mensen in de leeszaal van het Rijksarchief Gent (en daarbuiten) met geïnventariseerde kerkarchieven? 

Een namiddag vol verrassingen

Gent, Korenmarkt, vrijdag 10 juni, 13u. Geert, Marc en Julien Van Bockstaele worden met een smoes naar de ingang van de Sint-Niklaaskerk gelokt. Paul Drossens, diensthoofd van het Rijksarchief Gent, staat hen op te wachten. Hoezo?

Bij het binnengaan in de Sint-Niklaaskerk wacht hen een ontvangst door onder meer de bisschop van Gent en de algemeen rijksarchivaris. In het publiek veel bekende gezichten voor de broers: familie, vrienden, kennissen, contacten uit hun brede netwerk.

De academische zitting gaat van start.

 • INLEIDING
  • Participatieve Rijksarchieven - Eddy Put, Algemeen Rijksarchief/OD Vlaanderen
    
 • REFLECTIE
  • “Trinitariërs” van de 21ste eeuw - kan. Ludo Collin, bisdom Gent
  • Stielbedervers! Het beleid van het Rijksarchief en de Van Bockstaeles - Marc Carnier, Rijksarchief Leuven
    
 • ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK
  • Kerkarchieven en hun belang voor het bouwhistorisch onderzoek van bouwkundig erfgoed - Anneleen Cassiman, CASBO GCV
  • Een brandend actueel, maar o zo moeilijk onderwerp: herbestemming van parochiekerken - Sofie Beyen, Studio Roma
  • De kerkarchieven en de ambachtsman-restaurateur - Bart Kympers, atelier Kympers-Pauwels
  • De achterkant van de maan. Over het belang van kerkarchieven voor het roerend erfgoed - Bert Van der Veken, Provincie Oost-Vlaanderen – PARCUM
    
 • Muzikaal/komisch intermezzo door Die Verdammte Spielerei
   
 • ARCHIEF VAN DE PAROCHIE
  • Een getuigenis vanop de eerste rij - E.H. deken Geert Cattrysse, Lokeren
  • Veilig geborgen. Samen zorgdragen voor parochiearchieven - Kristien Suenens (in naam van Joris Colla), KADOC - KU Leuven
    
 • ARCHIEF VAN ANDERE PAROCHIALE INSTELLINGEN EN VERENIGINGEN
  • Onze gilde, 400 jaar oud en levendig - Germain Malfrère, Sint-Corneliusgilde Aalter
  • Een driesterrenmenu voor vorsers - Frans Vandenhende, HK Bouveloo
    
 • DOCUMENTATIE
  • Op zoek naar het gedeeld verleden van een superdiverse stad - Tina De Gendt, STAM - Stadsmuseum Gent
    
 • Muzikaal/komisch intermezzo door Die Verdammte Spielerei
   
 • SLOTBESCHOUWINGEN
  • Professionaliteit in het kerkwerk van de 21ste eeuw - E.H. Geert Leenknegt, Buggenhout-Lebbeke
  • 3 broers, 427 parochies, 20 jaar later: 1 tentoonstelling - Tine Decosemaker, publiekshistorica
  • Het vocabularium van de gebroeders Van Bockstaele - Annelies Somers en Joke Verfaillie, Rijksarchief Gent
 • HULDIGING EN DANKWOORD
  • Een zorg zo oud als de Kerk zelf - Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent

Pro Ecclesia et Pontifice

Als kers op de taart krijgen de gehuldigde broers ter afsluiting van de academische zitting een wel heel speciale verrassing. Bisschop van Gent Lode Van Hecke overhandigt hen alle drie het pauselijk ereteken “Pro Ecclesia et Pontifice”. Dat kan worden verleend aan personen die minimaal 45 jaar oud zijn, en zich minstens 25 jaar op bijzondere wijze in lokaal verband inzetten voor kerk en samenleving.

En dat deden ze. Wie in kerkarchieven duikt, komt terecht in het hart van een lokale gemeenschap. Verenigingsleven, foto’s, toespraken, sporen van of over muziekgezelschappen, amateurtheater, sportclubs, het parochiezaaltje, het schoolleven, … Niets kan het dorpsleven of het sociale weefsel van een stadswijk tussen 1800 en pakweg 1980 in een meer kleurrijke vorm weergeven.

Zelf Oost-Vlaamse kerkarchieven raadplegen?

Via onze zoekrobot kan je van thuis uit je onderzoek voorbereiden en de inventarissen van Oost-Vlaamse kerkarchieven raadplegen. Weet je welke stukken je wil inkijken? Neem dan contact op met het Rijksarchief Gent om je stukken te reserveren voor raadpleging in de leeszaal.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement