Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De RTT tijdens WO II: nieuwe inventaris, nieuwe onderzoeksmogelijkheden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/03/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Digitalisering - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Na de Tweede Wereldoorlog moesten duizenden ambtenaren zich verantwoorden over hun houding tijdens de Duitse bezetting. Bij nagenoeg alle overheidsbesturen werden commissies opgericht die deze administratieve zuivering moesten bewerkstelligen. In 2021 ontsloot het Algemeen Rijksarchief de dossiers over de epuratie bij de NMBS. Anno 2022 is dit ook voor de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT) gebeurd.

Het archief van de RTT dat onlangs ontsloten werd, bestaat bijna uitsluitend uit dossiers die na WO II werden aangelegd door de onderzoekscommissies die waren ingesteld om gevallen van incivisme bij het personeel van de RTT te onderzoeken.

Het eerste deel van het bestand betreft de Nederlandstalige onderzoekscommissie voor Brabant en de eerste en tweede afdeling van de Nederlandstalige herzieningscommissie, met daarin interessante verslagen van de vergaderingen en hoorzittingen. Naast archief over het onderzoek naar gevallen van incivisme bij de Regie van Telegrafie en Telefonie bevat dit archief ook verschillende dossiers over “oorlogsfeiten” waar het personeel van de RTT mee te maken kreeg, zoals opeisingen, bombardementen en evacuaties. Zo zijn er 125 dossiers over personeelsleden die tijdens de oorlog werden aangehouden en opgesloten door de Duitsers.  

Het tweede deel van de inventaris gaat over Franstalige personeelsleden en bevat voornamelijk dossiers over wetgeving, kopieën van berichtgeving en de minuten van besluiten van de herzieningscommissie van Verviers, twee dossiers over beambten die onder Duits bestel werkten in de Oostkantons en 282 dossiers over Franstalige medewerkers.   

Het archief vormt een aanvulling op het RTT-archief dat reeds wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief. Dit bestand met een volume van 50 strekkende meter, dat in 2002 werd overgebracht door de Belgacom Group, werd in 2003 geïnventariseerd. Het bevat heel wat documenten over de ontwikkeling van telegrafie en telefonie in België tijdens de 20ste eeuw. Zo vind je er bijvoorbeeld onder de nummers 427-430 vier fotoalbums van RTT-gebouwen in heel het land. Dit archief kan online worden geraadpleegd.

Inventarissen

De inventarissen van het RTT-archief zijn online beschikbaar door te klikken op de titels hieronder. De inventaris van 2013 is tevens in papieren versie te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief.  

JACQUEMIN Madeleine, Inventaire des archives de la Régie des Téléphones et des Télégraphes (RTT). Service du personnel. Dossiers concernant la Deuxième Guerre mondiale (Gestion de l'épuration administrative) (1940-1993), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 690, publicatie nr. 6267, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022.

DE BRUYN Odile, Inventaire des archives de Belgacom et de ses prédécesseurs. 1809-2001, reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief, nr. 551, publicatie nr. 5261, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022.

Online archief

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement