Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

58.533 Hasseltse oorlogsschadedossiers beschreven in ‘Zoeken naar personen’

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/01/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Digitalisering - Rijksarchief te Hasselt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd grote schade aangericht aan privébezittingen, waarvoor schadevergoeding kon worden aangevraagd. Het Rijksarchief bewaart honderdduizenden van dergelijke ‘oorlogsschadedossiers'. Die van de Directie Hasselt zijn nu ontsloten en online doorzoekbaar.

Kort na de bevrijding in 1944 werd in ons land het ministerie van Wederopbouw actief. De voornaamste taak van dit nieuwe ministerie was het afhandelen van de steunaanvragen van mensen en organisaties die tijdens de oorlog en tijdens de mobilisatie schade hadden geleden ten gevolge van oorlogshandelingen. In iedere provinciehoofdplaats werd een directie van dit ministerie opgericht. De Directie Hasselt kreeg een werkingsgebied toegewezen dat naast de provincie Limburg ook het oosten van de provincie Antwerpen en het noordoosten van Brabant omvatte.

De steunaanvragen hebben betrekking op uiteenlopende schadegevallen: van de diefstal van een fiets door een Duitse soldaat tot het neerstorten van een geallieerde bommenwerper op het kasteel van Voort.

Vijf jaar geleden werden de dossiers van de Directie Hasselt vanuit Brussel overgebracht naar het Rijksarchief Hasselt. Waar er voor de dossiers van andere directies toegangen beschikbaar waren in de vorm van fichebakken, was dat voor de Hasseltse dossiers niet het geval. Bovendien waren de Hasseltse dossiers, die tientallen jaren verwaarloosd waren in een archiefbewaarplaats van de federale overheid, buitengewoon sterk vervuild.

In het Rijksarchief werd een programma uitgewerkt voor het schoonmaken, ordenen en beschrijven van de dossiers. Een team van vrijwillige medewerkers, medewerkers van het Rijksarchief en jobstudenten was de afgelopen vier jaar aan het werk om de ruim 200 meter dossiers schoon te maken, te herverpakken en te beschrijven. Vlak voor de uitbraak van de eerste coronagolf, in maart 2020, was deze opdracht voltooid.

Hoe raadplegen?

58.538 bewaarde dossiers zijn dankzij een vrijwilligersteam via de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ doorzoekbaar gemaakt. Jos Gielen, vrijwillig medewerker in het Rijksarchief Hasselt, coördineerde dit titanenwerk. Hij werkt nu aan de ontsluiting van de onderzoeksdossiers van de gerechtelijke politie te Hasselt uit de jaren 1950.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement