Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Raadpleging archieven repressieperiode

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/01/2022

Archieven van hoven en rechtbanken kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden geraadpleegd. Voor de raadpleging van de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges met betrekking tot de repressieperiode (bestraffing van collaboratie) is de toestemming vereist van het College van procureurs-generaal.

Wil je weten of er in de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges een dossier over jouw (groot)ouders of andere familieleden bestaat met betrekking tot de repressie van de collaboratie? Dan is het belangrijk te weten waar de persoon in kwestie op het einde van WO II woonde, om zo het bevoegde Rijksarchief om informatie te vragen. 

Sinds het voorjaar van 2022 worden, om onderzoekers en nabestaanden in de toekomst nog beter te kunnen helpen, de oorspronkelijke archiefreeksen van het militair gerecht opnieuw samengesteld. Er vertrokken sindsdien paletten met dossiers vanuit het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier naar de Rijksarchieven van AarlenAntwerpenBergenBruggeDoornikEupenGent, HasseltKortrijkLeuven, Louvain-la-Neuve en Namen

Momenteel (juni 2023) wordt de verhuis van de Luikse dossiers voorbereid. De dossiers van de krijgsauditoraten van Luik en Verviers, van de krijgsraden van Luik en Verviers en van het krijgshof Luik zijn bijgevolg niet meer raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. In de loop van het najaar zullen deze dossiers overgebracht zijn naar het Rijksarchief Luik. Tijdens de verhuisoperaties zijn de dossiers in kwestie logischerwijs tijdelijk niet toegankelijk voor onderzoek.

Het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier blijft de archieven van het krijgsauditoraat, de krijgsraad en het krijgshof van Brussel bewaren.

Toelating vragen voor raadpleging van dossiers

Gerechtelijke archieven kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geraadpleegd. Burgers die, om welke reden ook, een of meer dossiers inzake de repressie van de collaboratie willen raadplegen, moeten, na contact te hebben opgenomen met het bevoegde Rijksarchief, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot inzage richten aan het College van procureurs-generaal, met vermelding van de naam en voornaam van de perso(o)n(en) op wie het onderzoek betrekking heeft. Stoffeer indien mogelijk je aanvraag met aanvullende gegevens zoals geboorteplaats en -datum, woonadres, datum van veroordeling, en de referenties (van archiefstukken of dossiers) die de archivarissen je bezorgden.

  • College van procureurs-generaal
    Steundienst bij het openbaar ministerie
    Gulden-Vlieslaan 87, bus 4 (9de verdieping)
    1060 Brussel

Raadpleging van dossiers

In geval van een positief antwoord van het College van procureurs-generaal kunnen de dossiers op afspraak worden geraadpleegd in het bevoegde Rijksarchief.

Leestips

  • DROSSENS Paul, MARTENS Christophe en PICRON Delphine, Archiefgids van het militair gerecht, Reeks Gidsen nr. 89, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015 (enkel verkrijgbaar in digitale vorm – klik op de titel om de pdf te downloaden)
  • PLISNIER Flore, Les juridictions militaires : Jalon de rechercheReeks Zoekwijzers nr. 31, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2012 (papieren versie: € 5,00 + eventuele verzendingskosten – digitale versie beschikbaar via de link op de titel).

Update pagina: 8 juni 2023

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement