Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Raadpleging archieven repressieperiode

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/01/2022

Archieven van hoven en rechtbanken kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden geraadpleegd. Voor de raadpleging van de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges met betrekking tot de repressieperiode (bestraffing van collaboratie) is de toestemming vereist van het College van procureurs-generaal.

Wil je weten of er in de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges een dossier over jouw (groot)ouders of andere familieleden bestaat met betrekking tot de repressie van de collaboratie? Dan is het belangrijk te weten waar de persoon in kwestie op het einde van WO II woonde, om zo het bevoegde Rijksarchief om informatie te vragen. 

Sinds het voorjaar van 2022 worden, om onderzoekers en nabestaan in de toekomst nog beter te kunnen helpen, de oorspronkelijke archiefreeksen van het militair gerecht, die in de loop der jaren over de verschillende depots van het Rijksarchief verspreid zijn geraakt, opnieuw samengesteld. In een eerste fase werden archieven vanuit het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier naar de Rijksarchieven van AntwerpenHasselt en Leuven overgebracht. Momenteel worden transporten richting de Rijksarchieven van Gent en Brugge voorbereid. En in 2023 zijn de Rijksarchieven in Wallonië aan de beurt. We doen er alles aan om de archieven gedurende deze verhuisoperaties maximaal operationeel te houden, maar het is mogelijk dat het in die periode iets langer duurt om de opzoekingen uit te voeren.

Toelating vragen voor raadpleging van dossiers

Gerechtelijke archieven kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geraadpleegd. Burgers die, om welke reden ook, een of meer dossiers inzake de repressie van de collaboratie willen raadplegen, moeten, na contact te hebben opgenomen met het bevoegde Rijksarchief, een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot inzage richten aan het College van procureurs-generaal, met vermelding van de naam en voornaam van de perso(o)n(en) op wie het onderzoek betrekking heeft. Stoffeer indien mogelijk je aanvraag met aanvullende gegevens zoals geboorteplaats en -datum, woonadres, datum van veroordeling, en de referenties (van archiefstukken of dossiers) die de archivarissen je bezorgden.

  • College van procureurs-generaal
    Steundienst bij het openbaar ministerie
    Gulden-Vlieslaan 87, bus 4 (9de verdieping)
    1060 Brussel

Raadpleging van dossiers

In geval van een positief antwoord van het College van procureurs-generaal kunnen de dossiers op afspraak worden geraadpleegd in het bevoegde Rijksarchief.

Leestips

  • DROSSENS Paul, MARTENS Christophe en PICRON Delphine, Archiefgids van het militair gerecht, Reeks Gidsen nr. 89, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015 (enkel verkrijgbaar in digitale vorm – klik op de titel om de pdf te downloaden)
  • PLISNIER Flore, Les juridictions militaires : Jalon de rechercheReeks Zoekwijzers nr. 31, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2012 (papieren versie: € 5,00 + eventuele verzendingskosten – digitale versie beschikbaar via de link op de titel).

Update pagina: 30/06/2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement