Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Wie zat er onder die kepie? Rijkswachtgeschiedenis ontbloot

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/03/2021 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Twee eeuwen lang was de rijkswachter een vertrouwde figuur in het maatschappelijk en politiek leven en in het medialandschap van het land. Maar de Rijkswacht heeft weinig gedaan om haar geschiedenis te vrijwaren. Tonnen archief werden helaas vernietigd, waaronder een groot aantal personeelsdossiers van rijkswachters. Het is pas vanaf de jaren 1980 dat die dossiers op een meer systematische wijze werden bewaard bij wat toen het Rijkswachtmuseum was. Met het oog op een duurzame bewaring op lange termijn vertrouwde de federale politie deze archieven vervolgens toe aan het Algemeen Rijksarchief. Via het BRAIN 2.0-onderzoeksproject NaPol-Intel, gewijd aan de geschiedenis van de Belgische politiediensten, kwam vanaf 2020 de ontsluiting van dit archief in een stroomversnelling terecht. De inventaris rolde zopas van de persen.

Het archief bevat weliswaar de biografische gegevens van meer dan 15.000 rijkswachters, maar daarmee wordt nog geen inzicht geboden in de loopbaan en de activiteiten van al wie sinds 1830 werkzaam was in het korps. Die leemte wordt wel enigszins opgevuld door de grote verscheidenheid aan documenten in het archief: “klassieke” stamboeken,  steekkaarten, allerhande biografieën en foto’s, enz. De komende maanden zal het archiefbestand verder aangevuld worden met de oudste personeelsdossiers die nog worden bewaard bij de Directie Personeel van de federale politie.

De ontsluiting van het archief van de politiediensten gebeurt nu op twee fronten. Tijdens de lente zal zowel het archief van het Documentatiecentrum van de federale politie als dat van de Algemene Rijkspolitie ontsloten worden voor onderzoek.

Dat de ontsluiting van deze archiefreeksen een impuls zal geven aan het onderzoek naar de geschiedenis van de ordehandhaving in België, is evident.

De inventaris

De inventaris is enkel digitaal beschikbaar. Download gratis de pdf-versie via de link op de titel.

Lees meer

Update pagina: 22 februari 2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement