Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van het Hof van Assisen van Henegouwen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/12/2017 - Archiefbeheer - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Bergen - Rijksarchief te Doornik

Moord en doodslag, verduistering van overheidsgelden, frauduleus bankroet, valsemunterij, … Je vindt het allemaal terug in het archief van het Hof van Assisen van Henegouwen en zijn rechtsvoorgangers, dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen. De publicatie van een inventaris maakt het archief voortaan vlot toegankelijk voor onderzoek.

In het Rijksarchief te Bergen werd 200 strekkende meter archief geïnventariseerd van zaken die tussen 1794 en 1987 werden behandeld door het assisenhof van Bergen en zijn rechtsvoorgangers.

De oudste registers en dossiers die bewaard zijn gebleven, zijn die van de ”tweede criminele rechtbank” van Bergen (1794-1795). Wat de Franse tijd betreft, bevat het archief verschillende stukken over de organisatie van die criminele rechtbank (“Tribunal criminel”), later het crimineel gerechtshof (“Cour de justice criminelle”).

De belangrijkste archiefreeksen zijn:

  • de rol met de zaken die van 1823 tot 1966 werden gevonnist, met vermelding van het volgnummer (of griffienummer), de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de beschuldigden, de aanklacht, de namen van de advocaten, de datum van het verwijsvonnis, de akte van beschuldiging en het arrest van het hof, evenals de straf die werd uitgesproken of desgevallend de vrijspraak
  • de minuten van de vonnissen, arresten en ordonnanties
  • de registers met het cassatieberoep tegen de uitspraken en arresten van het assisenhof en zijn rechtsvoorgangers (1796-1850)
  • de proceduredossiers, die verschillen vertonen in functie van de periode en het belang van de zaak die werd behandeld
  • een alfabetisch repertorium van de personen waarover een vonnis werd geveld: het beslaat de periode 1794 - 1833 en vermeldt de naam, de voornaam, en het beroep van de beschuldigden, de datum van het vonnis, het arrest of de ordonnantie, de verwijzing naar de minuten van de uitspraak en het vonnis

Documenten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Om documenten jonger dan 100 jaar te kunnen raadplegen, moet de onderzoeker een gemotiveerd schrijven richten aan het diensthoofd van het Rijksarchief te Bergen. De aanvraag moet een uitdrukkelijke voorafgaande toelating bevatten van de Procureur-generaal van het Hof van Beroep te Bergen (rue des Droits de l’Homme 1, 7000 Bergen).

Inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Bergen en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Je kan de inventaris ook gratis downloaden als pdf door op de titel hieronder te klikken.

HONNORÉ Laurent, Inventaire des archives de la Cour d’assises du Hainaut et de ses prédécesseurs en droit (1792–1987), reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 143, publicatie 5800, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017, € 13,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Inventarissen (toegangen) van andere gerechtelijke instanties

In de media

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement