Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuw overzicht van de archieftoegangen in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/07/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Onze gebouwen en leeszalen - Algemeen Rijksarchief

Goed nieuws voor de bezoekers van de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Wie op een snelle en efficiënte manier een inventaris wil terugvinden van een archiefbestand uit het Algemeen Rijksarchief,  heeft voortaan een geactualiseerd hulpinstrument ter beschikking.

Het laatste overzicht van de archieftoegangen van het Algemeen Rijksarchief dateerde van 2008, maar op acht jaar tijd gebeurde heel wat: er verscheen een tweehonderdtal nieuwe toegangen op in de Ruisbroekstraat bewaarde archieven en een aantal grote bestanden verhuisde naar andere Rijksarchieven. Zo kregen de archieven met betrekking tot Waals-Brabant bijvoorbeeld een plaats in het nieuwe Rijksarchief te Louvain-la-Neuve.

De toegang uit 2008 bevatte tevens een groot aantal bedrijfsarchieven die werden bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier, maar die enkel geraadpleegd konden worden in het Algemeen Rijksarchief omdat ARA2 nog geen eigen leeszaal had. Intussen is dat wel het geval en kunnen deze bedrijfsarchieven ter plaatse geraadpleegd worden.

Het geactualiseerde overzicht is ingedeeld in vijf hoofdstukken:

  1. Centrale overheidsinstellingen tot 1795
  2. Centrale overheidsinstellingen vanaf 1795
  3. Regionale overheidsinstellingen
  4. Buitenlandse overheidsinstellingen
  5. Privaatrechtelijke instellingen, families, personen en verzamelingen

Voor elke archiefvormer worden alle archieftoegangen vermeld die in de leeszaal beschikbaar zijn. De verschillende deelarchieven of archiefblokken van eenzelfde archiefvormer worden afzonderlijk behandeld.

Nieuw aan dit overzicht is bovendien dat elk archiefbestand wordt voorgesteld in een beknopte notitie. Zo kan je als lezer een inschatting maken of het bestand in kwestie relevant is voor jouw onderzoek.

Een index maakt het mogelijk de toegangen op een eenvoudige manier terug te vinden.

Het merendeel van de gepubliceerde inventarissen is online raadpleegbaar: in pdf-vorm via de webshop of geïntegreerd in de zoekrobotten op http://search.arch.be.

De publicatie

DE MECHELEER L. (m.m.v. Amara M. e.a.), Overzicht van de archieftoegangen in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Toestand op 15 juni 2016, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, 261 p.

Je kan deze publicatie enkel raadplegen in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement