Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Publieke verdediging van een doctoraatsproefschrift in het Rijksarchief te Gent: een première!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/02/2016 - Onze gebouwen en leeszalen - Evenementen - Rijksarchief te Gent

Op donderdag 18 februari 2016 vond voor het eerst in de geschiedenis van het Rijksarchief een publieke verdediging van een doctoraatsproefschrift plaats in het Rijksarchief. De eer was aan Annelies Somers, die 5 jaar in het Rijksarchief werkte en het resultaat van haar onderzoek naar twee middeleeuwse kerkelijke instellingen uit het Gentse – de Sint-Niklaasparochie en het Sint-Veerlekapittel – mocht voorstellen in het nieuwe Rijksarchief te Gent.

In het Rijksarchief promoveren jaarlijks enkele wetenschappelijke personeelsleden tot doctor in de geschiedenis. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de instelling vond een openbare verdediging nu in het Rijksarchief zelf plaats, meer bepaald in het gloednieuwe Rijksarchief te Gent.

Annelies Somers verdedigde er op 18 februari 2016 haar proefschrift  "Amici nunc sicut et antea", Een stedelijke parochiekerk en een prinselijk kapittel tussen kerk en wereld in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Gent, Sint-Niklaas en Sint-Veerle, 1384-1614. De promotoren van dienst waren Prof. Dr. Marc Boone van de UGent en Dr. Marc Carnier van het Rijksarchief te Leuven.

De promovenda verrichtte een vergelijkend onderzoek naar twee belangrijke kerkelijke instellingen in het laatmiddeleeuwse Gent: de klassieke stadsparochie van Sint-Niklaas en het grafelijk kapittel van Sint Veerle. Het institutionele raderwerk van beide kerken wordt in detail beschreven, maar daarnaast besteedt het proefschrift ook aandacht aan de vraag naar de impact van de parochie als leefkader. Gentenaars identificeerden zich in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd immers in grote mate met de parochie waarin ze woonden en werkten.

Met dit onderzoek draagt Annelies Somers bij tot een betere kennis van het religieuze leven in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Ook leverde ze, in de marge van dit proefschrift, een belangrijke bijdrage tot de ontsluiting van deze rijke archieven.

         

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement