Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vrijwilligersprojecten van het Rijksarchief te Bergen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op archiefbewaarplaats

Lopende projecten

DataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van het project
2022 > 2023BergenInventarisatie van het archief van René Hambye, advocaat en vastgoedbeheerder
2021 > 2024BergenOrdening van de dossiers van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi
2021 > 2025BergenOrdening van het archiefbestand Christiane en Clovis Pierard
2021 > 2025BergenOrdening van het bedrijfsarchief van Delbrassinne
2021 > 2026BergenSelectie en inventarisatie van gemeentearchieven

Afgeronde projecten

DataBetrokken Rijksarchief(ven)Titel van het project
2019 > 2020BergenBeschrijving van de kadasterplannen van Bergen
2012 > 2018BergenOrdening van het archief van de familie Drion du Chapois
2013 > 2017BergenOrdening van het gemeentearchief van Frameries
2014 > 2017BergenOrdening van klantendossiers neergelegd door notaris Guillaume Hambye (Bergen)
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement