Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Beschrijving van de kadasterplannen van Bergen

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Het archief van de controlekantoren van het kadaster van Bergen, in 2011 overgedragen aan het Rijksarchief Bergen, bevat vele plannen die nog niet waren opgenomen in de in 2013 gepubliceerde inventaris, omdat een nauwkeurige beschrijving op stukniveau vereist was.

Dankzij een vrijwilliger, mevrouw Arlette Dendal, is dit titanenwerk nu voltooid en kunnen de plannen worden geraadpleegd.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement