Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats
Rijksarchieven te Aarlen, Luik, Bergen en Namen open op zaterdag 1 april 2017

De Rijksarchieven te Aarlen, Luik, Bergen en Namen zijn, naast de weekopening van dinsdag t/m vrijdag, ook open op zaterdag 1 april 2017, van 9u tot 12.30u en van 13u tot 16u. Raadpleging van originele documenten op zaterdag kan enkel mits reservatie van de documenten vóór vrijdag 13u (telefonisch of per mail) bij het Rijksarchief in kwestie. U kan in de leeszaal daarnaast terecht voor online raadpleging van kaarten, plattegronden en fotocollecties; voor het gebruik van onze zoekrobotten; voor opzoekingen op microfilm; ...

29/03/2017 - Evenementen - Namen
Ieder huis heeft zijn geschiedenis: tentoonstelling in het Rijksarchief te Namen

Van 28 maart tot 30 juni 2017 is in het Rijksarchief te Namen de tentoonstelling ‘Ieder huis heeft zijn geschiedenis’ te bezoeken. Ontdek uniek bronnenmateriaal waarmee diverse aspecten van de geschiedenis van privévastgoed kunnen worden gereconstrueerd, zoals het ontwerp, de omgeving en de opeenvolgende bestemmingen en bewoners ervan. In de expo wordt daarbij gefocust op Namen en omgeving.

Rijksarchief te Louvain-La-Neuve van 27 t/m 31 maart 2017 gesloten wegens bestandscontrole

Het Rijksarchief te Louvain-La-Neuve is van maandag 27 t/m vrijdag 31 maart 2017 gesloten wegens bestandscontrole. Vanaf dinsdag 4 april 2017 is de leeszaal weer open voor het publiek.

Vacatures

Het Rijksarchief is momenteel op zoek naar
- 2 Franstalige historici-archivarissen (m/v/x) voor de dienst Toezicht en Advies. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar en een voltijds contract van bepaalde duur voor 6 maanden. Plaats van tewerkstelling is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Kandideren kan tot 30 maart 2017.
- 1 Duitstalige archivaris (m/v/x) met de graad van werkleider (SW2)/doctor in de geschiedenis, voor tewerkstelling in het Rijksarchief te Eupen. Het gaat om een voltijds contract van onbepaalde duur, gefinancierd door de Duitstalige Gemeenschap. Kandideren kan tot 25 april 2017.

Het Rijksarchief te Brussel, vooralsnog in Anderlecht gehuisvest, heeft een te kleine opslagcapaciteit om aan de grote aangroei van archieven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende jaren het hoofd te bieden. Na grondig studiewerk bleek een verhuis naar een andere locatie de beste optie. De precieze datum van de verhuis is intussen vastgelegd. Vrijdag 31 maart 2017 is de laatste dag dat het Rijksarchief te Brussel zijn deuren opent in Anderlecht. Als alles volgens plan verloopt, gaan de deuren op 1 september 2017 opnieuw open op de nieuwe locatie in Vorst.

Het Rijksarchief te Luik bewaart het grootse volume middeleeuwse documenten uit Wallonië: meer dan 20.000 oorkonden van vóór 1795. Met de steun van het Fonds David-Constant werden reeds meer dan 2.000 oorkonden gerestaureerd. Een duizendtal charters – waaronder deze van de abdij van Stavelot, Malmedy en de Sint-Lambertuskathedraal – zijn al gedigitaliseerd en digitaal raadpleegbaar in alle leeszalen van het Rijksarchief.

Op woensdag 15 maart 2017 verdedigde Flore Plisnier, archivaris bij het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve, aan de ULB met succes haar doctoraatsverhandeling ‘Pluralisme, autonomie culturelle et tutelle politique. La RTB 1960-1977. Structuration d’un service public de l’audiovisuel’. Het doctoraat is gebaseerd op het archief van de RTB (Radio-Télévision belge) dat wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief, en dat door Flore Plisnier geïnventariseerd werd.

20/03/2017 - Publicaties - ARA

Het Rijksarchief bewaart enkele uiterst interessante bronnen over de geschiedenis van de Belgische koopvaardij, zoals de archieven van het Antwerpse Schepenbeheer, de archieven van nationale Bestuur van het Zeewezen, monsterrollen van koopvaardijschepen, passagierslijsten en migratie-verslagen van trans-Atlantische vaarten. Deze pas gepubliceerde zoekwijzer maakt u wegwijs in deze bronnen en is onder meer geïllustreerd met foto’s uit de collectie van het CegeSoma.

20/03/2017 - Aanwinsten - CegeSoma

De Witte Brigade (Fidelio) is de enige gewapende verzetsbeweging met nationale dimensie die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgericht in Vlaanderen. Het archief dat de Witte Brigade vormde, en dat onlangs aan het CegeSoma werd overgedragen, is des te waardevoller omdat het niet alleen op de naoorlogse periode betrekking heeft, maar ook op de bezettingstijd zelf. Bovendien bestaat er reeds een inventaris van dit archief, zodat het ineens toegankelijk wordt voor onderzoek.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement