Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats
Rijksarchief te Gent gesloten wegens bestandscontrole van 24 tot 28 april 2017

Opgelet! Het Rijksarchief te Gent is tijdens de week van 24 tot 28 april 2017 gesloten wegens jaarlijkse bestandscontrole. Vanaf dinsdag 2 mei 2017 kan u weer terecht in Gent voor al uw opzoekingen.

http://www.arch.be/img/en-savoir-plus.png Onze leeszalen http://www.arch.be/img/en-savoir-plus.png Onze openingsuren

Rijksarchieven te Aarlen, Luik, Bergen en Namen open op zaterdag 6 mei 2017

De Rijksarchieven te Aarlen, Luik, Bergen en Namen zijn, naast de weekopening van dinsdag t/m vrijdag, ook open op zaterdag 6 mei 2017, van 9u tot 12.30u en van 13u tot 16u. Raadpleging van originele documenten op zaterdag kan enkel mits reservatie van de documenten vóór vrijdag 13u (telefonisch of per mail) bij het Rijksarchief in kwestie. U kan in de leeszaal daarnaast terecht voor online raadpleging van kaarten, plattegronden en fotocollecties; voor het gebruik van onze zoekrobotten; voor opzoekingen op microfilm; ...

Carole Ledent is lezer van de maand

Doctorandus Carole Ledent verdiept zich al enkele jaren in de geschiedenis van de Naamse wijken aan de oevers van de Samber en hun interactie met de rivier. Voor haar doctoraatsonderzoek, maar ook voor nevenprojecten zoals een tentoonstelling over de geschiedenis van rampen in het Naamse, raadpleegt ze regelmatig documenten in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen. Haar favoriete document? Een volkstelling uit 1775. Of hoe een ambtelijk document familiegeschiedenis tot leven kan wekken…

Werken in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve: tijdelijk verminderde raadpleegbaarheid

Door werken aan de compactusinstallatie (een compactus is een verrijdbaar opslagsysteem voor archief) van het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve zijn van 18 april tot eind mei 2017 sommige archiefdocumenten niet raadpleegbaar in onze leeszaal in Louvain-la-Neuve. Het betreft voornamelijk het archief van de schepengriffies, het archief van de stad Nijvel, het kerkarchief en het gemeentearchief. De leeszaal zelf blijft gewoon open, volgens de normale openingsuren (dinsdag tot donderdag, 9.00u - 16.30u), en tal van bestanden en documenten blijven wél raadpleegbaar. Onze verontschuldigingen voor het eventuele ongemak bij uw onderzoek.

Vacatures

Het Rijksarchief is momenteel op zoek naar
- 2 Franstalige historici-archivarissen (m/v/x) voor de dienst Toezicht en Advies. Het gaat om een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 jaar en een voltijds contract van bepaalde duur voor 6 maanden. Plaats van tewerkstelling is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Kandideren kan tot 30 maart 2017.
- 1 Duitstalige archivaris (m/v/x) met de graad van werkleider (SW2)/doctor in de geschiedenis, voor tewerkstelling in het Rijksarchief te Eupen. Het gaat om een voltijds contract van onbepaalde duur, gefinancierd door de Duitstalige Gemeenschap. Kandideren kan tot 25 april 2017.

Het Rijksarchief te Brussel heeft een te kleine opslagcapaciteit om aan de grote aangroei van archieven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de komende jaren het hoofd te bieden. Na grondig studiewerk bleek een verhuis naar een andere locatie de beste optie. Vrijdag 31 maart 2017 was de laatste dag dat het Rijksarchief te Brussel zijn deuren opende in Anderlecht. Als alles volgens plan verloopt, gaan de deuren op 1 september 2017 opnieuw open op de nieuwe locatie in Vorst.

Opnieuw stroom in het Rijksarchief te Bergen

De stroompanne die deze voormiddag, dinsdag 31 januari 2017, het Rijksarchief te Bergen trof (en andere instellingen op en rond de site Grand Prés), is intussen voorbij. De leeszaal is opnieuw open voor het publiek, tot 16.30u, zoals gewoonlijk. 

Vanaf 1 januari 2017 gelden in het Rijksarchief nieuwe openingsuren. We kiezen voor een gedifferentieerde aanpak wat de openingsuren van de verschillende leeszalen betreft. Waarom? De daling van het budget en de inkrimping van het personeelsbestand zijn bepalende factoren. Ook de gewijzigde noden van het publiek en de uiteenlopende regionale of lokale behoeften nopen tot deze keuze.

De vermindering van het aantal openingsuren betekent niet dat de dienstverlening wordt afgebouwd. Ook op weekdagen waarop een leeszaal gesloten is, blijven we beschikbaar (via e-mail of telefoon) voor vragen en opzoekingen, blijven we archieven ontsluiten, blijven we digitaliseren, blijven we publieksevenementen organiseren en blijft onze zoekwebsite search.arch.be online. Leeszaalbezoekers die omwille van de nieuwe regeling niet meer in de mogelijkheid zijn om hun archiefonderzoek uit te voeren, worden uitgenodigd om contact op te nemen met het diensthoofd van het rijksarchief in kwestie.

Na een jarenlange voorbereiding verhuisde eind oktober 2016 de bibliotheek van de Sint-Bernardusabdij van Bornem naar het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren, in afwachting van de restauratie en renovatie van de abdij. Of hoe het Rijksarchief ernaar streeft om zijn infrastructuur en expertise inzake depotbeheer ook ter beschikking te stellen van lokale en provinciale erfgoedactoren. 

In september 2016 kondigden we aan dat het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) waarschijnlijk zou sluiten vanaf december 2016, in functie van de verhuis naar Vorst. Deze verhuisoperatie kent echter administratieve vertraging door omstandigheden buiten onze verantwoordelijkheid. Daarom blijft het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) tot nader order gewoon open voor het publiek. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement