Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Online aanbod

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Sinds 2013 biedt het Rijksarchief via http://search.arch.be gratis toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten, in hoofdzaak parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. Het gaat om geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, waarvan de oudste teruggaan tot de 16de eeuw. Veel kans dat in deze akten ook sporen van jouw voorouders terug zijn te vinden! Momenteel is circa 95% van de Belgische parochieregisters gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand gaat onverminderd voort.

De zoekrobot Zoeken naar Personen bevat meer dan 32 miljoen namen afkomstig uit geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, verzameld en ingevoerd door honderden vrijwilligers. Maar het online aanbod van het Rijksarchief blijft niet beperkt tot genealogische bronnen. Er zijn ook tal van andere bestanden in gedigitaliseerde vorm online raadpleegbaar. Verder op deze pagina vind je een overzicht. Bovendien is er een sterk groeiend aantal inventarissen beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar Archieven en via de webshop van het Rijksarchief.

 1. Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen? Hoe maak je een account aan?
 2. Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?
 3. Welke archieftoegangen (inventarissen e.a.) zijn online raadpleegbaar?
 4. Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?
 5. Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?
 6. Welke gedigitaliseerde archieven van het Rijksarchief zijn raadpleegbaar in de leeszaal, maar niet online?
 7. Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?
 8. Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten?

Hoe kan je archieven van het Rijksarchief online raadplegen? Hoe maak je een account aan?

Om toegang te krijgen tot de archieven van het Rijksarchief die online raadpleegbaar zijn, moet je je eerst registreren.

Je vult je naam en e-mailadres in op de registratiepagina, kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en bevestigt dit wachtwoord nogmaals. Vervolgens klik je op "Registreer". Je krijgt na de verzending van je registratie een e-mail om de registratie te bevestigen. Open deze e-mail en klik op de link om je account te activeren.

Ben je op zoek naar tips en achtergrondinfo om bepaalde archiefbestanden of genealogische gegevens gemakkelijker terug te vinden in onze zoekrobotten? Bekijk dit instructiefilmpje!

Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.

Welke archieven van het Rijksarchief zijn online raadpleegbaar?

Je bent geregistreerd ? Dan heb je via onze zoekrobotten (gratis) toegang tot:

Eveneens beschikbaar online, maar dan niet via de zoekrobot:

Notariaatsarchief is vooralsnog niet raadpleegbaar online. Je kan het uiteraard wél raadplegen in onze leeszalen.

Welke archieftoegangen (inventarissen e.a.) zijn online raadpleegbaar?

Het aantal digitaal beschikbare inventarissen van het Rijksarchief groeit maandelijks aan. Om een beter zicht te krijgen op de inventarissen die worden toegevoegd aan onze zoekrobot publiceren we voortaan een maandelijks overzicht van toegangen die werden opgeladen. Het gaat zowel om nieuwe inventarissen, die al dan niet op papier beschikbaar zijn, als oudere toegangen. Oudere toegangen worden alvorens ze online komen geretroconverteerd door de dienst Digip@t (Dienst Digitale Preservatie en Toegang) naar een online leesbaar bestandsformaat. Hiervoor wordt de internationaal erkende standaard EAD gebruikt. Ook inventarissen die reeds digitaal beschikbaar waren, maar herwerkt werden, worden in deze lijst opgenomen.

Hoe zit het met updates en nieuwe digitaliseringsprojecten?

Je wil op de hoogte blijven van nieuwigheden in de zoekrobotten of van updates?

Op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?

Gegevens jonger dan 100 jaar zijn niet online raadpleegbaar. Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de zoekrobot Zoeken naar personen is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Welke gedigitaliseerde archieven van het Rijksarchief zijn raadpleegbaar in de leeszaal, maar niet online?

 • Kaarten en plannen: Het Rijksarchief bewaart een grote collectie kaarten en plattegronden, waarvan sommige meer dan 500 jaar oud zijn. 112.419 exemplaren werden reeds gedigitaliseerd, en 77.894 daarvan kunnen digitaal geraadpleegd worden in onze leeszalen. Via www.cartesius.be is een deel (31.923 kaarten) ook online toegankelijk.
 • Foto's: Een uitzonderlijke collectie laat-19de-eeuwse foto’s (Bestand Dupont): 1.409 afdrukken op glasplaat met foto’s van Namen en omgeving, maar ook van Zwitserland, Bulgarije, Italië, China, Frankrijk, Egypte en Midden-Europa, werden gedigitaliseerd en zijn raadpleegbaar in al onze leeszalen.
 • Oorkonden: Het Rijksarchief te Luik bewaart het grootse volume middeleeuwse documenten uit Wallonië: meer dan 20.000 oorkonden van vóór 1795. Met de steun van het Fonds David-Constant werden reeds meer dan 2.000 oorkonden gerestaureerd. Een duizendtal oorkonden – waaronder deze van de abdij van Stavelot, Malmedy en de Sint-Lambertuskathedraal – zijn al gedigitaliseerd en digitaal raadpleegbaar in de leeszalen van het Rijksarchief.
 • Archief van het Rode Kruis in 1914-1918: sinds september 2017 zijn volgende reeksen uit dit bestand digitaal raadpleegbaar, in elke leeszaal van het Rijksarchief: de steekkaarten met de gegevens van gewonde Belgische soldaten die werden verpleegd in Belgische ziekenhuizen, en enkele honderden foto’s die een goed beeld geven van de hospitaalwerking aan het front, het werk van artsen en verpleegkundigen en het dagelijks leven in de omgeving van het front. Lees meer

Wat zijn de mogelijkheden van het Archieven Portaal Europa?

Het Europees Archiefportaal (APE) is de grootste online archiefcatalogus ter wereld en bevat meer dan 250 miljoen beschrijvingen van archiefmateriaal van honderden instellingen in Europa. Het Rijksarchief coördineert de Belgische bijdrage aan APE.

Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten?

In november 2017 werden noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd aan onze zoekrobotten en werd onze serverinfrastructuur vernieuwd. De surfsnelheid is opmerkelijk verbeterd, maar er zijn nog verdere aanpassingen nodig aan de gebruikersinterfaces.

Om de pil te verzachten geven we alvast graag mee dat er in 2018 een update van de registers van de burgerlijke stand gepland staat.

 • Wil je je wachtwoord wijzigen? Klik dan hier. Gebruikersnaam vergeten? Die kan je opvragen via deze pagina. Let op dat je je e-mailadres correct invult. En controleer even je ongewenste e-mails (spam), zodat onze bevestigingsmails niet verloren geraken.
Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement