Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Online aanbod

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Sinds 2013 biedt de website van het Rijksarchief http://search.arch.be gratis toegang tot miljoenen gedigitaliseerde archiefdocumenten, in hoofdzaak parochieregisters en registers van de burgerlijke stand. Het gaat om geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, waarvan de oudste teruggaan tot de 16de eeuw. Veel kans dat in deze akten ook sporen van uw voorouders terug zijn te vinden. Momenteel is circa 95% van de Belgische parochieregisters gedigitaliseerd. Het digitaliseren van de akten van de burgerlijke stand gaat onverminderd voort.

De zoekrobot Zoeken naar Personen bevat meer dan 29 miljoen namen afkomstig uit geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensakten, verzameld en ingevoerd door honderden vrijwilligers.

Maar het online aanbod van het Rijksarchief blijft niet beperkt tot genealogische bronnen. Er zijn ook tal van andere bestanden in gedigitaliseerde vorm online raadpleegbaar. Verder op deze pagina vindt u een overzicht.

Bovendien is er een sterk groeiend aantal inventarissen beschikbaar via de zoekrobot Zoeken naar Archieven en via de webshop van het Rijksarchief.

Hoe kan u online archieven raadplegen?

Om toegang te krijgen tot de archieven die online raadpleegbaar zijn, moet u zich eerst registreren.

U vult uw naam en e-mailadres in op de registratiepagina, kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en bevestigt dit wachtwoord nogmaals. Vervolgens klikt u op "Registreer". U krijgt na de verzending van uw registratie een e-mail om uw registratie te bevestigen. Open deze e-mail en klik op de link om uw account te activeren.

Bent u op zoek naar tips en achtergrondinfo om bepaalde archiefbestanden of genealogische gegevens gemakkelijker terug te vinden in onze zoekrobotten? Bekijk het instructiefilmpje over http://search.arch.be, waarin u meer uitleg krijgt over uw registratie en over alle mogelijkheden van onze zoekrobotten!

Welke bronnen kan u online raadplegen?

U bent geregistreerd? Dan kan u op http://search.arch.be onder meer volgende bestanden/documenten raadplegen:

Enkele bestanden zijn raadpleegbaar via afzonderlijke databanken. Het gaat om:

Nieuws over digitaliseringsprojecten?

U wil op de hoogte blijven van recent afgeronde of lopende digitaliseringsprojecten van het Rijksarchief?

Hou de nieuwsberichten op deze website in het oog, schrijf u in op onze nieuwsbrief, of volg ons op Facebook!

Bent u op zoek naar gegevens jonger dan 100 jaar?

Gegevens jonger dan 100 jaar zijn niet online raadpleegbaar. Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de zoekrobot Zoeken naar personen is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Gedigitaliseerde archieven die enkel raadpleegbaar zijn in de leeszalen

Archieven Portaal Europa

“The Archives Portal Europe network of excellence -APEx - is a European-based Best Practice Network project aiming at expanding, enriching, enhancing and sustaining the Archives Portal Europe.”

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement