Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Lezer worden

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

U bent onderzoeker, student, heemkundige, genealoog, notaris, landmeter, ... en wil originele, gedigitaliseerde of gemicrofilmeerde archiefbestanden raadplegen? Wees welkom in één van onze leeszalen!

Gewapend met een lezerskaart (een persoonlijke toegangskaart) kan u zo aan de slag.
Een jaarkaart kost € 20,00 en geeft u een jaar lang toegang tot alle leeszalen van het Rijksarchief in België. Studenten krijgen 50% korting.
Met een weekkaart van € 5,00 kan u zeven opeenvolgende kalenderdagen terecht in het Rijksarchief waar de weekkaart werd uitgereikt.
Let op: In de leeszalen kan enkel cash betaald worden.

Bij inschrijving in een leeszaal wordt u verzocht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. De leeszaalmedewerker neemt een foto en vraagt u het inschrijvingsformulier in te vullen, waarop u een lezerskaart ontvangt. Is het uw eerste bezoek aan een leeszaal van het Rijksarchief? Vraag gerust een woordje uitleg! De leeszaalmedewerkers zijn er om u te helpen.

Bij elk volgend bezoek kan u zich met uw lezerskaart aanmelden bij de verantwoordelijke van de leeszaal en wordt u geregistreerd. De leeszaalverantwoordelijke houdt uw lezerskaart bij tot u weer vertrekt.

In heel het land geldt een centraal leeszaalreglement.

Met een lezerskaart kan u archieven en werken uit de bibliotheek opvragen (bv. gespecialiseerde tijdschriften over archivistiek of lokale geschiedenis). Wilt u niet-openbare archieven (overheidsarchieven jonger dan 30 jaar; documenten die persoonlijke gegevens bevatten en bijgevolg onder de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vallen; privaatrechtelijke archieven die privacygevoelige info bevatten en waarvan de eigenaar de raadpleging contractueel heeft vastgelegd; …) raadplegen en/of reproduceren? Vraag dan vooraf toelating daartoe en vul alvast een onderzoeksverklaring in. Om tijdverlies of onnodige verplaatsingen te vermijden, bekijkt u best vooraf de specifieke raadplegingsmodaliteiten.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement