Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Agenda

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Lopend
Van 29 maart 2017 tot 30 juni 2017

Van 28 maart tot 30 juni 2017 is in het Rijksarchief te Namen de tentoonstelling ‘Ieder huis heeft zijn geschiedenis’ te bezoeken. Ontdek uniek bronnenmateriaal waarmee diverse aspecten van de geschiedenis van privévastgoed kunnen worden gereconstrueerd, zoals het ontwerp, de omgeving en de opeenvolgende bestemmingen en bewoners ervan. In de expo wordt daarbij gefocust op Namen en omgeving.

oktober 2017
7 oktober 2017

In oktober 1817 openden drie nieuwe rijksuniversiteiten de deuren in het zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De drie betrokken Belgische universiteiten stappen echter niet allemaal even sterk mee in het herdenkingsenthousiasme. In Gent en Luik wordt uitgebreid gevierd, in Leuven niet. Waarom? Deze studiedag zoekt naar antwoorden. De geschiedenis van de rijksuniversiteiten in noord en zuid tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt onderzocht, maar evengoed wordt de vraag gesteld hoe om te gaan met breuken en (vermeende) continuïteiten in het universitaire geheugen.

13 oktober 2017

Op vrijdag 13 oktober 2017 organiseert het Rijksarchief te Leuven een studienamiddag over geschiedenis en toekomst van de burgerlijke stand. Aanleiding is het 10-jarig bestaan van Demogen, het vrijwilligersproject dat de indexering van de Vlaams-Brabantse en Brusselse huwelijksakten van de lange 19de eeuw realiseert.  De maatschappelijke betekenis en de modernisering van de burgerlijke stand, die vanaf 1 januari 2019 radicaal digitaal gaat, zullen centraal staan.

january 2018
Van 29 january 2018 tot 2 februari 2018

Sinds 2014 organiseren FARO en The National Archives van het Verenigd Koninkrijk de succesvolle Summer & Winter Schools Archives & Education. Bedoeling is om archivarissen en educatieve medewerkers in archieven en erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Het centrale thema van de vierde editie (van 29 januari tot 2 februari 2017), waarvan het Rijksarchief één van de partners is, is de migratie van de Lage Landen naar Noord-Amerika in de 17de eeuw.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement