Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Agenda

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Lopend
Van 11 december 2018 tot 30 maart 2019

Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan pater Dominique Pire (1958) organiseert het Rijksarchief te Namen van 11 december 2018 tot 30 maart 2019 de retrospectieve tentoonstelling  “Het ei of de dakpan?”

maart 2019
15 maart 2019

Vanaf de late vijftiende eeuw trad een versnelde transitie op in de archiefvorming van overheden, instellingen en particulieren over heel Europa: de documentproductie groeide sterk aan, tal van nieuwe documenttypes zagen het levenslicht en innovatieve beheer- en bewaarmethodes vonden hun ingang. In het kader van TEMAS, een BRAIN-project van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid, organiseren het Rijksarchief en de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de KU Leuven op 15 maart 2019 in het Leuvense Rijksarchief een workshop over deze transities in de archiefvorming van stedelijke instellingen van de vijftiende tot de achttiende eeuw.

april 2019
2 april 2019

Digitale documenten spelen ook voor lokale kerkgemeenschappen een steeds grotere rol. Briefwisseling, notulen, nota’s, teksten, rapporten, rekeningen, begrotingen: ze worden vrijwel allemaal met de computer opgesteld en digitaal opgeslagen. Deze digitale documenten op een duurzame manier ordenen en veilig bewaren voor de toekomst is een uitdaging. Het Rijksarchief co-organiseert twee vormingssessies om kerkbesturen en parochies hierbij op weg te helpen, waarvan één in het Rijksarchief te Leuven op dinsdag 2 april 2019 om 19.30u.

Van 13 april 2019 tot 14 april 2019

Save the date! Het Rijksarchief te Doornik, de genealogische vereniging van Belgisch Henegouwen (afdeling Doornik) en het genootschap Geneanouzeaut organiseren op 13 en 14 april 2019 een genealogiebeurs. Het thema dit jaar? Brouwerijen en brouwers.  

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement