Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Agenda

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Lopend
Van 13 oktober 2017 tot 18 maart 2018
Tentoonstelling – Gastvrij Brussel?

De tentoonstelling ‘Gastvrij Brussel?’ vertelt hoe de hoofdstad van België sinds 1830 is geëvolueerd naar een wereldstad die 180 nationaliteiten herbergt. De expo is het resultaat van een samenwerking tussen het Joods Museum en het Rijksarchief. Plaats van afspraak? Het Joods Museum van België, van 13 oktober 2017 tot 18 maart 2018.

Van 17 oktober 2017 tot 28 november 2017

In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meeste interesseerden, kan je nu via deze workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen.

oktober 2017
Van 26 oktober 2017 tot 27 oktober 2017

Op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 2017 wordt in het CEME (Charleroi Espace Meeting Europe) in Dampremy een colloquium gehouden over de industriële bedrijvigheid in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vier archivarissen van het Rijksarchief nemen er het woord.

Van 26 oktober 2017 tot 28 oktober 2017

Het gloednieuwe Mons Memorial Museum verwelkomt van 26 tot 28 oktober 2017 het internationaal colloquium In the Heart of the Great War – Au Cœur de la Grande Guerre, dat georganiseerd wordt in samenwerking met het Cegesoma. Het centrale thema? De interacties van burgers en militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog, want het leven van de militairen aan het front en van de burgers aan het thuisfront verliep minder gescheiden dan we vaak aannemen.

november 2017
Van 25 november 2017 tot 26 november 2017

Ook dit najaar heeft het Rijksarchief een stand op Mon's livre, de boekenbeurs van Bergen. Kom op zaterdag 25 of zondag 26 november 2017 tussen 10u en 18u een kijkje nemen in de beurshal Lotto Mons Expo, die pal onder de leeszaal van het Rijksarchief te Bergen ligt.

29 november 2017

Sinds 2014 is het Rijksarchief een actieve partner van het BRAIN-project HECTOR, dat de overgang naar een betrouwbaar, veilig en efficiënt e-government helpt faciliteren. Het internationaal colloquium Trust (in) the Digital Transition biedt een stand van zaken van het onderzoek en de resultaten van het HECTOR-project, maar het opzet is breder dan dat. Het colloquium is dé gelegenheid voor Belgische en buitenlandse specialisten om van gedachten te wisselen over de digital turn die volop aan de gang is.

december 2017
2 december 2017

Tijdens de najaarslezing van het Rijksarchief te Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant laten historici, heemkundigen en erfgoedzorgers je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van lokale bedrijfsgeschiedenissen in een regionaal kader, met oog voor verschillen tussen de stedelijke en rurale context. Ze geven ook tips over hoe je het rijke erfgoedmateriaal op dit domein kan verzamelen, verwerken en delen met je publiek.

january 2018
Van 29 january 2018 tot 2 februari 2018

Sinds 2014 organiseren FARO en The National Archives van het Verenigd Koninkrijk de succesvolle Summer & Winter Schools Archives & Education. Bedoeling is om archivarissen en educatieve medewerkers in archieven en erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Het centrale thema van de vierde editie (van 29 januari tot 2 februari 2017), waarvan het Rijksarchief één van de partners is, is de migratie van de Lage Landen naar Noord-Amerika in de 17de eeuw.

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement