Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Team en middelen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Team

Team Rijksarchief

Dr. Rolande Depoortere

Diensthoofd Digitale archivering
Coördinatrice van het project
 

Dr. Johan Van Der Eycken

Digitaal archivaris
Medecoördinator van het project
 

Benjamin Peuch

Onderzoeker
Digitaal archivaris
 

Freya De Schamphelaere

Onderzoekster
Juridisch expert
Advocaat
 

 

Youssef Ouahalou

Projectmedewerker
IT-ontwikkelaar

Yves Lardinois (ingenieur)

Diensthoofd Ontwikkeling
Support IT-ontwikkeling

Peter Van Overveldt

Diensthoofd ICT
Support ICT-infrastructuur

 

Partnerinstellingen

Het SODHA-project kan bovendien gebruik maken van de expertise die twee Belgische universitaire onderzoekscentra aanbrengen inzake sociale wetenschappen, namelijk het centrum  Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Center for Demographic Research (DEMO) van de Université Catholique de Louvain (UCLouvain).

   

Dr. Jean-Paul Sanderson

Onderzoeker
Demograaf
UCLouvain

Dr. Laura Van den Borre

Onderzoekster
Demograaf
VUB
   

Middelen

Financiering

SODHA wordt volledig gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid, het agentschap dat instaat voor het federaal wetenschappelijk onderzoek.

Statuut

SODHA is ondergebracht bij het Rijksarchief  in de dienst Digitale archivering.

Deelname aan vergaderingen en instanties van CESSDA

Het SODHA-team vertegenwoordigt België bij het Forum van CESSDA-dienstverleners. De POD Wetenschapsbeleid vertegenwoordigt ons land in de Algemene Vergadering van CESSDA (CESSDA General Assembly).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement